Namen projekta je dvig zaposljivosti in zaposlenosti mladih, vključno z ranljivimi skupinami (NEET, dolgotrajno brezposelni itd.) preko metod mladinskega dela (usposabljanja mehkih veščin), specifičnih usposabljanj (odgovor na potrebe gospodarstva) ter reševanja izzivov podjetij s ciljem zaposlitve. Želimo razviti in implementirati nov model zaposlovanja (model Ključ) in oblikovati skupnost mladih in delodajalcev (klub ključ).

Cilji projekta so:

Vzpostavitev skupnosti mladih in delodajalcev (mreženje – vključiti 100 mladih v 2 letih) v vseh 4 občinah, ki sodelujejo – Kluba Ključ.
Nov način zaposlovanja (reševanje izzivov z namenom zaposlitve, 50 izzivov v 2 letih, vključenih 60 podjetij) – Model Ključ.
Poznavanje potreb delodajalcev v obeh regijah.
Vključevanje mladih, tudi iz ranljivih skupin – dolgotrajno brezposelnih (vsaj 30 mladih).
18 zaposlitev v obdobju projekta.
Projekt poteka med septembrom 2016 in septembrom 2018. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Vrednost projekta je 185.132,00€.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.