USTANOVITEV ŠPORTNE ZVEZE TRBOVLJE

Športna zveza Trbovlje je bila ustanovljena 14. 9. 2021

Ustanovni člani so: Nogometni klub Rudar Trbovlje, Rokometno društvo Rudar, Dekliški nogometni klub Trbovlje, Športno društvo 365 in Teniški klub Trbovlje.

ORGANI ŠPORTNE ZVEZE TRBOVLJE Z MANDATOM DO 18. 10. 2025:

 

Predsednik

 

Denis Bolte

 

NK Rudar

 

IZVRŠNI ODBOR:

 

Jernej Simerl

 

Karate klub

Darko Raušl PK Rudar
Uroš Drobnič RD Rudar
Matjaž Popotnik Tenis klub
Maša Čaušević AK Rudar
 

 

NADZORNI ODBOR:

 

 

Sebastjan Zmrzlak

 

 

MTB Trbovlje

Uroš Knez NK Rudar
David Buovski NK Rudar
DISCIPLINSKI ODBOR: Janez Jontez NTK Trbovlje
Marjeta Jordan ŠD Pljusk
Rado Bajda Šahovski klub

Seznam članov Športne zveze Trbovlje 22.2.2024

Namen ustanovitve ŠZ Trbovlje je vzpodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k razvoju športa v lokalni skupnosti.

ŠZ Trbovlje je vključena v Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in bo vzpodbujala dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih, usklajevala bo delo športnih društev, združenih v zvezo in opravljala skupne naloge na tem področju, predvsem pa želi razvijati množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa. Obenem želi ŠZ Trbovlje tudi pospeševati razvoj vrhunskega športa in nuditi pomoč za doseganje vrhunskih dosežkov.

Informacijsko in medijsko podporo ŠZ Trbovlje nudi Zavod za mladino in šport Trbovlje, ki je tudi sodeloval pri sami ustanovitvi.

PROGRAM ŠPORTNE ZVEZE TRBOVLJE ZA LETO 2024

Dodatne informacije pa lahko dobite na sztrbovlje@zmst.si ali 051 255 944.

ZMST.SI © 2024.