USTANOVITEV ŠPORTNE ZVEZE TRBOVLJE

Športna zveza Trbovlje je bila ustanovljena 14. 9. 2021.

Ustanovni člani so: Nogometni klub Rudar Trbovlje, Rokometno društvo Rudar, Dekliški nogometni klub Trbovlje, Športno društvo 365 in Teniški klub Trbovlje.

ORGANI ŠPORTNE ZVEZE TRBOVLJE:

 

Predsednik

 

Damjan Flere

 

NK RUDAR

 

IZVRŠNI ODBOR:

 

Jernej Simerl

 

Karate klub

Darko Raušl PK Rudar
Uroš Drobnič RD Rudar
Matjaž Popotnik Tenis klub
Urban Čop Smučarsko društvo
 

 

NADZORNI ODBOR:

 

 

Bogdan Simerl

 

 

Karate klub

Marko Vezovišek NK Rudar
Rok Koprivc RD Rudar
DISCIPLINSKI ODBOR: Rok Ocepek NK Rudar
Borut Markošek Karate klub
Rado Bajda Šahovski klub

Namen ustanovitve ŠZ Trbovlje je vzpodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k razvoju športa v lokalni skupnosti.

ŠZ Trbovlje je vključena v Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in bo vzpodbujala dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih, usklajevala bo delo športnih društev, združenih v zvezo in opravljala skupne naloge na tem področju, predvsem pa želi razvijati množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa. Obenem želi ŠZ Trbovlje tudi pospeševati razvoj vrhunskega športa in nuditi pomoč za doseganje vrhunskih dosežkov.

  • Športna zveza Trbovlje je trenutno v pripravi programa dela za leto 2022, hkrati pa vabi tudi vse klube oz. društva, ki so registrirana in delujejo v Trbovljah k pristopitvi v Zvezo.
  • Informacijsko in medijsko podporo ŠZ Trbovlje nudi Zavod za mladino in šport Trbovlje, ki je tudi sodeloval pri sami ustanovitvi.

Dodatne informacije pa lahko dobite na sztrbovlje@zmst.si ali 040 164 917.

ZMST.SI © 2022.