Poleg športnih objektov, sodi v upravljanje ZMŠT tudi trim steza »Mladost«. Omogoča nam rekreativen tek ter vadbo na vadbenih poligonih, po želji pa le prijeten sprehod v zavetju gozda.

Trim steza »Mladost« je bila zgrajena leta 1981, prvič obnovljena leta 1992, zadnja celovita obnova pa je potekala v maju 2011. V svoji prvotni varianti je bila dolga 1,8 km in vsebovala 20 vadbenih poligonov. Kasneje se je poleg steze z vadbenimi enotami (27) uredil tudi tekalni del, katerega dolžina je dodatnih 2,4 km.

Umeščena je v gozdno pobočje na vzhodu trboveljske kotline, v neposredni bližini dveh osnovnih ter dveh srednjih šol. Dostop iz mesta do steze je označen s kažipoti. Pristop je možen peš z dveh strani (od parkirnega mesta do trim steze je cca 100 m).
Od začetka do konca proge vaditelja vodijo označbe, prav tako so vsa vadbena mesta opremljena s tablami, kjer so opisane vaje ter izvedba le teh. Steza je opremljena s tablami gozdnega in pohodniškega bontona kot tudi s tablami učnih poti.
Trim steza je na razpolago uporabnikom skozi celo leto (seveda brezplačno). Urnika uporabe nimamo, saj je steza s svojo dolžino ter številom vadbenih mest dovolj dolga, da do čakanj oziroma zastojev ne prihaja.

Redni obiskovalci steze so učenci vseh razredov štirih osnovnih šol v Trbovljah (športni dnevi, preverjanje fizičnega stanja, …), trboveljski klubi s svojimi člani (nogomet, rokomet, košarka, karate, …) ter nekajkrat na leto učenci srednjih šol.

Steza pa je v zadnjih letih vse bolj obiskana tudi s strani rekreativcev … s strani rekreativcev tako iz Trbovelj kot bližnje okolice. Ocenjujemo, da stezo letno obišče do 10.000 obiskovalcev.

Kontakt: 0356 25 280

ZMST.SI © 2024.