Kakšna predstava je zakonodajno forumska? Ali je to sploh predstava?

Ko pomislim na zakonodajo in gledališče v istem stavku, me zmede. Je že res, da je gledališče ogledalo družbe in da s svojo vsebino kaže na tisto, kar v naši družbi ni dobro, ampak ali ni zakonodaja v domeni državnega zbora? Komaj smo zaprli vrata volišč in sedaj bodo poslanci nam prepustili ustvarjanje zakonov?

Koliko krat se pritožujemo, imamo pomisleke ali se sprašujemo, zakaj so nekateri zakoni oziroma posamezne določbe sploh potrebni in nič koliko krat pametujemo, kako bi mi zadevo rešili drugače. Ker določene situacije, ki so urejene z zakonom, živimo in ker vidimo, doživljamo določbe zakonov v praksi, lažje rečemo, kaj bi bilo bolj primerno in podamo – predlog.

Zakonodajno gledališče predstavlja obliko demokracije z uporabo forumskega gledališča, ki se ga kombinira s konvencionalnimi rituali parlamentarne zbornice z namenom spreminjanja legitimnih želja državljanov v zakone. Po forumski predstavi se ustvari prostor podoben senatu za podoben obred sprejemanja zakonov, po istem uradnem postopku, ki temelji na posegih gled-igralcev (ti jih zagovarjajo ali zavračajo, glasujejo ipd.). Na koncu se zbere odobrene predloge in prizadevanja ter se jih poskusi predlagati zakonodajalcem v odobritev.

Zakonodajno smo razjasnili, kaj pa forumsko? In kdo so gled-igralci? Na spletnih forumih izražamo svoje mnenje, si medsebojno pomagamo in svetujemo. Tudi pri forumskem gledališču gledalci podajo svoje predlog glede na prizor, ki ga igralci odigrajo. Poseben je način, kako gledalec poda predlog. Ne da bi o tem govorili, debatirali in filozofirali, gledalec v trenutku postane igralec (zato beseda gled-igralec, spec-actor), zamenja protagonista prizora in prizor odigra na drugačen način in  s tem poda predlog, kako kot zatirani v določeni situaciji ravnati.

Forumsko gledališče je tehnika, kjer igralci odigrajo kratek prizor, v katerem je prikazan prizor zatiranja. Tehnika sloni na improvizaciji gled-igralcev. Po prvi uprizoritvi prizora ali več njih sledijo ponovitve z intervencijami, ko gled-igralci odigrajo svoje predloge za soočanje s situacijo in jo fizično pokažejo na odru. Temu sledi diskusija s širšo publiko o resničnosti intervencije in realni možnosti predlagane situacije, prizor pa se ponavlja večkrat z različnimi intervencijami. V forumskem gledališču most in kontakt med gledalci in igralci vzpostavlja moderator – joker, ki gled-igralce spodbuja k aktivni udeležbi, direktni akciji, diskusiji in premisleku. V tej tehniki se z gledališkim orodjem obravnava možnosti za družbene spremembe – gre za refleksijo realnosti in vajo za akcijo v prihodnje v situacijah v življenju.

Te tehnike gledališča se uporabljajo v sklopu gledališča zatiranih, metode, ki se uporablja v gledališko-aktivistične, pedagoške in izobraževalne namene, kot orodje za doseganje socialne pravičnosti, lahko pa ima tudi terapevtske učinke.

Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu. Tako demokratizira gledališče in ga daje v roke vsakomur – kot je to bilo v samih začetkih gledališča, ko je gledališče predstavljalo prostor svobodnega petja na prostem od ljudi in za ljudi. Tako tudi tematike za uprizarjanje izhajajo iz in od ljudi. Omogoča načine, preko katerih se razjasnjuje vprašanja in raziskuje poti za boj proti neenakostim, diskriminaciji, rasizmu, krivicam in drugim problemom zatiranosti, ki morda na prvi pogled niso povsem vidni ali očitni. Osnovni koncept gledališča zatiranih je moč, preko katere metoda raziskuje, obravnava in izpostavlja razmerja moči med zatiralcem in zatiranim. Kdaj, kako in kje zatiralec zlorablja moč v namene izkoriščanja in zatiranja Drugega, zatiranega, ki te moči nima ali mu je odvzeta. S tem namenom gledališče zatiranih tudi ruši in briše konvencionalne pozicije moči med (aktivnimi) igralci in (pasivnimi) gledalci, ko vzpostavlja prostor za dialog med njimi in jih postavi v novo pozicijo aktivno sodelujočih gled-igralcev (gledalcev in igralcev v enem). 

Takšno predstavo bo moč videti in so-oblikovati na odru MCT kluba v soboto, 30.6., ob 18. uri. Tema: prekarno delo. Si kdaj pomislil_a, da si prekarka_ec? Poznaš zaposlitveni položaj ljudi, ki jih vsakodnevno srečuješ? Se ti ne zdi, da se ponovno vračamo k osnovnim vprašanjem glede delavskih pravic, ki so že bile potrjene?

Čas je, da nekaj naredimo za izboljšanje naših položajev. Pridruži se nam v interaktivni forumski predstavi Status quo na trgu dela. 

Produkcija predstave: Zavod BOB (gledališka skupina Vse ali nič) v sodelovanju s KUD Transformator; mentorici Barbara Polajnar in Metka Bahlen Okoli.
Partnerji v projektu: Pekarna Magdalenske mreže, Združenje Slovenska Filantropija, Društvo ŠKUC, Sindikat prekarcev, Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno pravičnost, Kulturno-umetniško društvo Ljud, Društvo Hystericus, Sindikat Mladi plus, Fakulteta za družbene vede in Pedagoška fakulteta.

Projekt v letu 2018 sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje mladih o problematiki prekarnega dela.

Povzeto po: http://www.kudtransformator.com/gledaliscaron268e-zatiranih–theatre-of-the-oppressed.html; FB stran Vse ali nič

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2022.