Z MLADIMI ZA MLADE

Mladinske izmenjave v okviru programa ERASMUS+, Mladi v akciji so namenjene mladim med 13. in 30. letom starosti, da v okviru medvrstniškega sodelovanja pridobivajo nove, na medkulturnem učenju temelječe izkušnje. Izmenjave potekajo od 5 do 21 dni, v njih pa sodeluje vsaj 16 mladih ob spremstvu izkušenih mladinskih voditeljev.

Temelj mladinskih izmenjav je tako učna izkušnja, ki poteka v okviru neformalnih metod učenja, v mednarodnem okolju in v družbi sovrstnikov. »Kreativno izražanje idej, izkušenj in čustev, spoprijemanje s konflikti, odgovornost za lastno učenje, oceniti rezultat učenja, pozitiven odnos do kulturnih razlik in različnosti, radovednost in želja po novih odkritjih in spoznavanje samega sebe. Vse to sem se naučila na svoji prvi izmenjavi, čaka me pa še mnogo drugih. To ni le par dni v mojem življenju, ampak celo življenje v parih dneh,« o svoji izkušnji v tujini pove Aljana.

Mladinska izmenjava je za mnoge mlade tudi vstopna točka v mednarodno okolje mladinskega dela, saj se velika večina mladih spozna s tovrstnim delom prav preko mladinske izmenjave. Mladinski delavci nudijo vsebinsko podporo mladim pri začetnih idejah, ki so ob koncu procesa razdelane v projektne ideje ter kandidirajo na razpisnih rokih programa E+.

V zadnjih letih Mladinski center Trbovlje gosti v povprečju 4 gostiteljske izmenjave letno, mladi pa pridobivajo neprecenljive učne izkušnje tudi v okviru pošiljajočih izmenjav. Največ mladinskih izmenjav organizirajo in izvedejo mladi med 17. in 25. letom starosti, izmenjave pa so zanimive tako za mlajše, kot tudi starejše, saj je zanimanje za sodelovanje odvisno predvsem od tematike in metod dela. Izmenjave so tako priložnost, da mladi stopijo izven svoje cone udobja, se odpravijo na pot premagovanja in spoznavanja samega sebe, mnogi od njih pa premagajo tudi svoje strahove. Blaž je imel pred izmenjavo strah pred komunikacijo v angleščini, ki ga je uspešno premagal: »Bal sem se govoriti in pisati v angleščini. Strah sem izgubil tako, da sem se začel z udeleženci pogovarjati v angleščini in vseeno mi je bilo, ali govorim pravilno oziroma nepravilno angleščino, važno mi je bilo, da so ljudje razumeli, kar sem jim povedal

Mladinski center Trbovlje bo prvo letošnjo izmenjavo gostil v maju, in sicer bo to mednarodna mladinska izmenjava “Ker smo drugačni”, v kateri kot partnerji sodelujejta še Udruženje gradjana “Stopama pobednika” Lazarevac (Srbija) in SOU Goce Delcev iz Valandovega (Makedonija). V mladinski izmenjavi bo sodelovalo 24 mladih med 13. in 15. letom starosti v spremstvu treh mladinskih voditeljev. Projekt je nastal na pobudo in ob sodelovanju skupine mladih osnovnošolcev z vseh treh trboveljskih osnovnih šol, ki v družbi svojih vrstnikov opažajo, da mladi v zadnji triadi osnovne šole vse težje sprejemajo tiste, ki na kakršen koli način odstopajo od njihovih interno postavljenih kriterijev, posledično pa sta v porastu tudi bullying in pojav sovražnega govora. Omenjeno tematiko bomo tako tekom izmenjave obravnavali z metodami neformalnega učenja (gledališke, plesno-gibalne, multimedijske delavnice). Namen izmenjave je torej, da bodo mladi začeli sprejemati različnost kot priložnost za medsebojno povezovanje in ne razdruževanje.

Mladi so vključeni v vse faze projekta: načrtovanje, priprava prijavnice, predhodni načrtovalni obisk, priprava programa, izvedba izmenjave, diseminacija, evalvacija. Poleg 8 ključnih kompetenc, ki jih bodo okrepili, bodo mladi preko aktivnosti, ki izhajajo iz njihovih potreb, želja in zanimanj, dobili mednarodno in medkulturno izkušnjo, največja dodana vrednost zanje pa bo prav pridobljeno zavedanje, da se s podobnimi izzivi v vsakodnevnem življenju soočajo vrstniki tudi v drugih državah in kulturah. Projekt odgovarja tudi na potrebe medsektorskega sodelovanja. S projektom MCT kot nosilec mladinskega dela in razvoja v Trbovljah vstopa v osnovne šole kot predstavnice sektorja formalnega izobraževanja, ki so mednarodne projekte in medkulturno dimenzijo, ki jo le-ti prinašajo, prepoznale kot izjemno dodatno vrednost k učnemu programu. Partnerja v projektu prihajata iz pobratenih mest Občine Trbovlje, ki je v preteklosti redno izvajala povezovalne aktivnosti v obliki študijskih obiskov in izmenjav mladih s temi mesti, v zadnjih 20 letih pa so ti stiki zamrli. S tem projektom zato želimo tudi okrepiti sodelovanje ne samo medsektorsko, temveč tudi mednarodno in medkulturno v želji po tesnejšem sodelovanju med občinami, ki se lahko v prihodnosti razvije v večje, dolgotrajnejše, obsežnejše projekte. S projektom tako nagovarjamo sprejemanje različnosti, strpnost in vzpostavljanje medkulturnega prijateljstva.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.