Uspešno prijavljeni prireditvi na Fundaciji za šport

Na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov na Fundaciji za šport smo uspešno prijavili dve prireditvi.

Plavalni dan bo organiziran na Letnem kopališču Trbovlje v mesecu juliju 2021, Mlada olimpijada pa bo organizirana v mesecu septembru 2021 v športnem parku Rudar.

Obe prireditvi sta namenjeni promociji športa in zdravega načina življenja med otroki in mladimi.

What's your reaction?
1KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.