USPEŠNI NA RAZPISU ETM

Benjamin Murn z ekipo mladih pod mentorstvom Tjaše Golob uspešen na razpisu Evropskega tedna mladih 2024 na temo Izrazi svojo vizijo! Vsi smo zelo ponosni!

ETM spodbuja informiranje o priložnostih za mlade na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Poudarja pomemben vpliv programov EU na mlade, zlasti programa Erasmus+ (vključno z DiscoverEU) in Evropska
solidarnostna enota. Te pobude krepijo vlogo mladih posameznikov v vseevropskem okviru. ETM 2024 naj služi kot zbirna točka za mobilizacijo mladih in mladinskih skupnosti kot ambasadorjev programov EU, ki spodbujajo k angažiranosti, opolnomočenju, sodelovanju in inovacijam. ETM tudi ozavešča o prednostnih vprašanjih, pomembnih za mlade, v skladu z evropskimi prednostnimi nalogami Evropske komisije. Obravnavanje vprašanj mladih in njihovo vključevanje na vsa področja politike, zagotavlja vključevanje mladih na ključnih področjih kot so zdravje, dobro počutje, zeleni in digitalni prehodi, izobraževanje in usposabljanje, mednarodno sodelovanje, evropske vrednote, zaposlovanje in vključevanje. Vir: Movit.si

What's your reaction?
1KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.