Trboveljska zgodovina na svetovnem zemljevidu

Mladinski center Trbovlje sodeluje v projektu LFTP, katerega cilj je povečati mednarodno sodelovanje, predanost evropskim vrednotam miru, enakosti in človekovim pravicam. Spodbuditi želimo, da ljudje ne bi pozabili preteklosti, ki je ljudi razdvajala, da ne bi pozabili na posameznike in organizacije, ki so si prizadevali za mir in svobodo, se upirali politični, verski in drugi represiji. Te zgodbe in glasove posameznikov je sedem partnerskih organizacij (iz Velike Britanije, Nemčije, Poljske, Romunije, Madžarske, Slovenije in Italije) v okviru projekta Learning from the past (so that we are not condemned to repeat it) ponovno odkrivalo in jim dalo veljavo.

Naši mladi prostovoljci so raziskovali zgodovino miru in mednarodnega povezovanja v Evropi v času med obema svetovnima vojnama in iskali lokalno pomembne dogodke v tem kontekstu. Brskali so po časopisih, shranjenih v Zasavskem muzeju Trbovlje in na Digitalni knjižnici Slovenije, lokalni in fakultetnih knjižnicah ter našli šest dogodkov, ki ustrezajo opisu projekta. Vpisali pa so jih tudi na interaktivni zemljevid, katerega bomo javno predstavili na dogodku v četrtek, 14. novembra 2019, ob 15.00 v klubu MCT. Vse mlade, osnovnošolce in srednješolce ter študente, vabimo na dogodek predstavitev interaktivnega zemljevida v okviru projekta LFTP, kjer bodo zanimiv program popestrile tudi delavnice, kjer bomo beležili pomen teh šestih dogodkov za današnje dogajanje v Sloveniji in Evropi.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.