ŠPORTNA IGRIŠČA PONOVNO ODPRTA

Z vami delimo navodila, ki vam od danes naprej omogočajo ponovno rabo športnih površin ZMŠT. Želimo vam obilo športnih užitkov

Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter vodena brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.

Pri izvajanju športno rekreativne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje, razen če gre za člane skupnega gospodinjstva.

Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost, pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba, pri kateri posameznik vadi sam ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu.Minimalno predpisano razdaljo med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe.

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.