Šola športa ZMŠT

ŠOLA ŠPORTA ZMŠT
za otroke od 4. do 8. leta

ŠPORT za najmlajše – gibanje je eden temeljnih elementov otrokovega razvoja, saj vpliva tudi na ostala področja (socialno, psihološko, intelektualno, duševno področje, …). Zelo pomembno je, da navajamo otroka na gibanje oziroma šport v zgodnji mladosti, ko lahko v največji meri vplivamo na razvoj njegovih motoričnih sposobnosti.

Kdaj je pravi čas? – Veliko staršev se sprašuje, kdaj naj vpišejo svojega otroka v organizirano in vodeno športno vadbo. Odgovor je preprost: abecedo športa oziroma gibanja vključimo v otrokov način življenja čim prej. Otroci od 4 do 6 let naj bi pričeli spoznavati osnovne prvine čim več športov. Otroci pri starosti 6 do 8 let postanejo dovzetni za bolj zapletene športne veščine. Postanejo bolj dovzetni za elemente kot so metanje, brcanje, vendar kljub temu še večina ne zmore sestaviti dveh veščin hkrati npr.: metanje in tekanje hkrati. Pri tej starosti imajo otroci zmožnost učenja in s tem napredovanja v posameznih elementih športa. V tem času spoznavanja in napredovanja posameznih veščin naj bi otrok spoznal veliko različnih športov.

Pri organizirani in vodeni športni vadbi se otroci naučijo osnov vseh športnih zvrsti (pri najmlajših je poudarek predvsem na osnovni motoriki ter mali gimnastiki), se socializirajo, izboljšajo koncentracijo, se naučijo veliko novih igric, pridobijo si nove prijatelje, privzgojijo šport kot vrednoto, skrbijo za zdrav način življenja ter razvijajo svoje motorične sposobnosti.

Veliko staršev meni, da so otroci še premajhni za takšno vodeno vadbo (ker ne sledijo), kar pa ne drži. Za otroka ni nujno, da sledi celi vadbeni uri, temveč je na začetku pomembno opazovanje in sodelovanje. Otrok se bo kljub svoji lastni igri zagotovo hitro priključil igricam, ki ga bodo pritegnile. Če pa ga bomo pri tem še spodbujali, kot to počnejo športni vaditelji na vadbi in starši, bo otrok z veseljem sodeloval, hodil na vadbo in razvijal svojo osnovno motoriko.

Zakaj mala gimnastika, mali nogomet, mala košarka,…?
Zato, ker v predšolskem obdobju in v začetku osnovne šole še ne moremo govoriti o pravem trenerskem športu. Pravi treningi (večkrat na teden) naj bi se začeli šele v drugi triadi šolskega obdobja. Do takrat pa si morajo otroci nabrati veliko pozitivnih gibalnih izkušenj ter zelo dobro razviti svoje motorične sposobnosti.
Z vodeno in organizirano vadbo v predšolskem obdobju otrokom nudimo kakovosten gibalni, socialni, čustveni in intelektualni razvoj, navajamo otroke na koristno preživljanje prostega časa ter jim omogočamo, da se bodo kasneje – v šolskem obdobju – lažje odločili, kateri šport jim je najbolj blizu.

Spoštovani starši in otroci!

Vabimo k vpisu v nov športni program za otroke, ki ga organizira Zavod za mladino in šport Trbovlje ŠOLO ŠPORTA ZMŠT, ki se bo pričela 4. OKTOBRA 2021 v TRBOVLJAH – Športna dvorana Polaj.
Glavni cilj šole športa je pomagati staršem razvijati in vzgajati otroka v smeri, da mu bo aktivno preživljanje prostega časa pomenilo eno od najpomembnejših vrednot v svojem življenju.
Namenjena je otrokom od 4. do 8. leta starosti, torej v času, ko naj bi otrok predvsem spoznal veliko različnih športov. Otroci bodo razdeljeni v dve starostni skupini in sicer predšolski od 4. do 6. leta in šolski od 6. do 8. leta starosti.

Vadba za otroke bo potekala enkrat tedensko po eno uro, skozi celo šolsko leto, prilagojena pa bo tudi letnim časom oz. vremenskih razmeram in športnim panogam.

PROGRAM AKTIVNOSTI ŠOLE ŠPORTA:

1. SKUPINA (otroci od 4. do 6. leta) – SREDA OB 16. DO 17. URE
– telovadba, gimnastika, poligoni, elementarne igre, igre z žogo, plezanje, plavanje, rolanje

2. SKUPINA (otroci od 6. do 8. leta) – SREDA OB 17. DO 18. URE
– telovadba, gimnastika, mala atletika, poligoni, igre z žogo, mali nogomet, mala košarka, mali rokomet, plezanje, plavanje

Ob vpisu v šolo športa se plača prijavnina v višini 15 EUR.
Mesečna vadnina (od oktobra do junija): 20 EUR

Prijave in informacije na telefonu: 040/591-538 ali po e-mailu: info@zmst.si, www.zmst.si

Zavod za mladino in šport Trbovlje

 

What's your reaction?
2KUL2LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.