Meet me, 2013

»Meet me« je bil projekt Evropske prostovoljne službe, ki ga je odobrila nacionalna agencija Mladi v akciji. Mladinski center Trbovlje je gostil prostovoljko in prostovoljca iz Nemčije. Prostovoljka je v Mladinskem centru Trbovlje sodelovala pri izvedbi in načrtovanju promocije podjetništva, pri organizaciji festivalov, ki so bili načrtovani v tistem letu, julija in avgusta pa je…

Leaving for a better life, 2015

»Leaving for a better life« je projekt mladinske izmenjave, ki je potekal med mladimi iz Slovenije, Italije, Portugalske in Romunije. Osnovno vprašanje projekta je bilo, kako skozi podjetniške pobude odgovoriti na aktualne potrebe v družbi. Udeleženci so tekom mladinske izmenjave v mednarodno mešanih skupinah razvijali svoje socialno podjetniške zamisli, ki so jih ob pomoči strokovnjakov…

Let’s plan for the future, 2010

Skupaj s partnerji smo ugotovili, kako je nujno zagotoviti širjenje in izmenjavo pridobljenih znanj, ki smo jih pridobivali znotraj akcije 1.3. Mladinski center Trbovlje je tako prevzel pobudo in skupaj s stalnimi partnerji po vnaprej dogovorjenih iztočnicah oblikoval poziv za partnerske organizacije, tako tuje kot regionalne. Udeleženci so bili iz: Slovenije, Irske, Portugalske, Turčije, Litve,…

Let’s act, 2014

Želja narediti domače mesto prijaznejše invalidom je bila izhodiščna točka projekta Let’s act. Ključno je bilo spoznati, kaj ovira invalide  v vsakdanjem življenju, katere prepreke jim onemogočajo aktivnejše življenje in s tem polnejše vključevanje v družbo. V okviru zadanih ciljev smo sodelovali s tremi tujimi partnerji (Portugalska, Grčija, Ciper), imeli skupne aktivnosti z lokalnimi organizacijami…

Kreatives Lehr(n)en, 2016

Projekt z naslovom »Kreatives Lehr(n)en« je projekt evropske prostovoljne službe, ki nastaja v sodelovanju med Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje, Mladinskim centrom Trbovlje in nemško organizacijo Jugendkulturarbeit e.V. Osnovni namen projekta je okrepiti medkulturno in jezikovno učenje trboveljskih dijakov ob prisotnosti prostovoljke Anne iz Nemčije. Projekt se usmerja na razvoj kompetenc in veščin prostovoljke…

Help others – Help yourself, 2015

Skupaj z Varstveno delovnim centrom Zagorje, kateremu smo pomagali pri pridobitvi akreditacije, smo prvič prijavili skupen projekt. Tako smo v MCT uvedli nov način dela in razširili področje delovanja v okviru Evropske prostovoljne službe. V projektu smo se osredotočili na invalidne osebe in osebe z motnjami v razvoju. Pomembne teme projekta so bile njihovo socialno…

Give (me) a smile, 2015

Projekt »Give (me) a smile« je bil EVS projekt, ki je potekal v ŠENT-u v Trbovljah in Mladinskem centru Trbovlje. Gostili smo prostovoljko iz Italije, ki je v Šentu preživljala štiri dni v tednu, kjer je vstopila na novo področje dela, pridobila znanje socialnega dela in dela z ljudmi z duševnimi motnjami. Uporabnikom je s…

Future is ours 2.0, 2012

S širjenjem naših dejavnosti se je krepila tudi zavest o pridobivanju novih partnerjev za izvajanje vse zahtevnejših projektov. Vendar pa je bila pogosto težava usposobljenost organizacij, s katerimi smo želeli sodelovati. Zaradi pomanjkljive podpore, ki bi jo organizacije lahko nudile pri skupnih projektih, smo se odločili izvesti projekt, ki bo krepil partnerstva med različnimi organizacijami…