“Global Education goes local” Globalno lokalno učenje

Mladinski center Trbovlje je sodeloval z Inštitutom za afriške študije, ki je izvajal triletni projekt Global Education goes Local, Globalno Lokalno učenje, katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na ciljih: SDG 5 Enakost spolov, SDG 11 Trajnostna…

A Volunteering Invasion 2018/2019

Človek vseskozi razvija solidarnost kot temeljno človeško lastnost, potreba po solidarnosti je eden izmed vzrokov za razvoj prostovoljskih dejavnosti v svetu in v Sloveniji. Solidarnost, ki se razvija skozi prostovoljstvo, je potrebno redno ozaveščati ter promovirati njegove učinke na vse vpletene. Statistike kažejo, da prostovoljstvo v zadnjih leti narašča, mi pa zaznavamo, da kljub naraščanju…

Back in Time, 2019

Project “Back in time” was developed by a group of young people who found their safe haven in Youth centre Trbovlje where they can freely express themselves. They have brainstromed their common poblem, caused by the widespread use of social media applications among their peers. They decided that the main problem is a judgmental attitude…

Back in Time (Nazaj v čas)

Naši mladi snovalci projekta se zavedajo razlik med njimi in svojimi vrstniki (videz, interes, talenti). Ali sprejemajo te razlike? Kot nekaj, kaj njihovo družbo bogati? Jih dojemajo kot dodano vrednost družbi? Ne. Ne želijo biti drugačni, ampak enako zanimivi, popularni, “všečkani”, komentirani, lepi, pametni, kot vrstniki. Zakaj pa? Pravijo, da je to posledica družbenih omrežij…