Let’s plan for the future, 2010

Skupaj s partnerji smo ugotovili, kako je nujno zagotoviti širjenje in izmenjavo pridobljenih znanj, ki smo jih pridobivali znotraj akcije 1.3. Mladinski center Trbovlje je tako prevzel pobudo in skupaj s stalnimi partnerji po vnaprej dogovorjenih iztočnicah oblikoval poziv za partnerske organizacije, tako tuje kot regionalne. Udeleženci so bili iz: Slovenije, Irske, Portugalske, Turčije, Litve,…