V našem lokalnem okolju imamo zelo različno etnično skupino ljudi, ki prihajajo bodisi iz bivše Jugoslavije ali s preostalega dela Balkana. Ko so se mladi člani neformalne skupine soočili z diskriminacijo na lastni koži, se jim je porodila ideja za ta projekt. S tem projektom smo želeli predstaviti ljudem soočanje z diskriminacijo v vsakdanjem življenju, jih ozavestiti o sprejemanju drugačnih, jih spodbuditi k razmišljanju o današnji družbi ter izpostaviti težave vključevanja drugačnih v družbo in okolje. Hkrati smo s promocijo projekta izpostavili izkoriščanje novih možnosti in programov, namenjenih mladim.

Skupaj s partnerjema z Madžarske in iz Srbije smo pričeli z delom vsak v svoji organizaciji. Cilj vsake skupine je bil posneti film na temo diskriminacije z upoštevanjem posebnosti lokalnega okolja ter le-to v največji možni meri pritegniti oz. vključiti v nastajanje filma. Z uspešno izvedenim predhodnim načrtovalnim obiskom glede usklajevanja vsebinskega in organizacijskega dela projekta je bil zagotovljen nemoten potek projekta. Vsaka skupina je nato delo nadaljevala v svoji organizaciji. Zaključno dogajanje je bilo v Trbovljah, kjer so potekale različne delavnice na temo medijske produkcije. Potekala je montaža filma, med srečanjem smo objavljali prispevke o dogajanju in posneli tudi kratek film »the making off« projekta, ki smo ga izdali na skupnem DVD-ju. Zaključni dogodek je bil filmski festival s premierno predstavitvijo filmov, ki je bil izredno dobro obiskan. Ves čas je bil projekt medijsko zelo dobro pokrit.

Posebnost: Sodelovanje slovenske filmske skupine s slovensko glasbeno skupino Bohem. Slednja je dovolila uporabo svoje glasbe v filmu, hkrati pa bila tako navdušena nad idejo projekta, da je uporabila izseke iz slovenskega dela kot spomin v svojem videospotu za pesem Moje. Poleg tega smo s filmom tekmovali tudi na mednarodnih filmskih festivalih »Toti festival« v Mariboru in »Olympia festival« v Grčiji. Projekt »Blind diary« je bil predstavljen in viden tudi na Akademiji znanosti in umetnosti Srbije v sklopu srečanja »International youth media summit« in na filmskem festivalu »Busho« v Budimpešti.

Vrednost: 9.233,00 €