Pomembna značilnost Mladinskega centra Trbovlje je mednarodno učenje. Po raziskavah med vplivnimi evropskimi delodajalci (Erasmus + 2016) so veščine medkulturnega razumevanja, sodelovanja in sobivanja ene izmed ključnih kompetenc za posameznikov osebni in poklicni razvoj.

V okviru Mladinskega centra Trbovlje so mladim na voljo programi mladinskih izmenjav, Evropske prostovoljne službe (EVS), usposabljanj v tujih organizacijah ter dolgoročnih mednarodnih projektov.

Poletje bomo zaključili s kratkoročnim gostiteljskim EVS projektom, v sklopu katerega bomo v MCT in v Trbovljah gostili 5 prostovoljcev iz Kosova, Bosne in Hercegovine, Španije ter Francije. Namen kratkoročnega EVS projekta je krepitev vsesplošne kulture prostovoljstva, saj nas prostovoljstvo uči aktivnega državljanstva, nas opremlja s kompetencami za življenje, nam omogoča aktivno ukvarjanje z neenakostmi v družbi ter bistveno pripomore h grajenju solidarne, strpne in vključujoče družbe, ki jo sestavljajo aktivni posamezniki.

Ker želimo ustvariti močno kulturo prostovoljstva v lokalni skupnosti, smo k sodelovanju povabili tudi mlade iz lokalnega okolja. Projektu so se pridružili štirje mladi prostovoljci, katerih naloga je biti mentor tujim prostovoljcem. Poleg tega da bodo njihova podporna enota, ki jim bo pomagala pri adaptaciji v novo okolje, pri graditvi socialne mreže, bodo vsi, tuji in lokalni, prostovoljci združili moči na terenskih delovnih akcijah, ki jih organiziramo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije (PZS).

PZS je namreč po Sloveniji vzpostavila Slovensko turnokolesarsko pot (STKP). STKP predstavlja krožno kolesarsko pot, ki obide vse pomembnejše slovenske gorske skupine, meri okoli 1800 kilometrov in premaga 50.000 metrov višinske razlike v vzponu. STKP je izrazit primer prispevka k trajnostni mobilnosti in eden izmed večjih projektov na področju kolesarjenja na Slovenskem, ki zahteva tesno sodelovanje z lokalnimi planinskimi društvi, lokalnimi skupnostmi ter ostalimi organizacijami na področju planinstva, turizma in gostinstva.

Ekipa mednarodnih in lokalnih prostovoljcev bo poskrbela, da bo pot od Čemšeniške planine preko Svete Planine, Mrzlice, Kala, Gor do Kuma primerno označena ter urejena in pripravljena na kolesarje, ki si želijo doživeti Zasavje z drugačne perspektive.

V projektu smo povezali najmočnejše atribute Mladinskega centra – zavedanje o pomembnosti mednarodnega učenja ter lastno vizijo, da so mladi ključni nosilci razvoja v Zasavju. Skozi terenske akcije želimo povezati večje število ljudi, s tem zagotovimo, da mladi dobijo čim več priložnosti za aktivno delovanje in aktivno spreminjanje okolja, v katerem živijo in hkrati razbijamo predsodke o prostovoljnem delu.

Naj to besedilo velja tudi kot povabilo vsem bodočim prostovoljcem, ki vas zanima delo v naravi, delo v dobrobit lokalnega okolja in druženje z ljudmi iz celotne Evrope. Za več informacij nam lahko pišete na katra.kozinc@mct.si ali se oglasite k nam v Mladinski center Trbovlje. Veseli vas bomo!

 

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2023.