Mladinski center Trbovlje išče nove okrepitve, zato razpisujemo prosto delovno mesto Mladinski delavec I. Če se prepoznaš v naslednjih vrsticah, ne odlašaj s prijavo.

 

Delovno mesto: Mladinski delavec I., polni delovni čas, nedoločen čas

Opis del in nalog: komunikacija z mladimi, strankami in uporabniki; poročanja in administracija projektov ter programov MCT; tehnična podpora pri izvajanju aktivnosti MCT in zunanjih organizacij, posameznikov; logistična podpora mednarodnim aktivnostim in urejanje nastanitev; organizacija dogodkov.

Zahtevana izobrazba: srednje splošno izobraževanje

Delovne izkušnje: vsaj 6 mesecev (IZKUŠNJE SO LAHKO PRIDOBLJENE TUDI NEFORMALNO: PROSTOVOLJNO DELO, DELO PREKO DRUGIH OBLIK ZAPOSLOVANJA, NE IZKLJUČNO OBLIKE REDNE ZAPOSLITVE)

 

Znanja in spretnosti:

 • angleški jezik – zahtevno,
 • urejevalnik besedil – zahtevno,
 • delo s preglednicami – zahtevno,
 • računalniška omrežja – osnovno,
 • poznavanje operacijskih sistemov – zahtevno,
 • računalniško oblikovanje – osnovno,
 • sposobnost prilagajanja na spreminjajoče se okolje,
 • sodelovanje s sodelavci,
 • zmožnost komunikacija znotraj in izven organizacije,
 • sposobnost oblikovanja sporočil za javnost,
 • natančnost,
 • sledenje internim aktom organizacije,
 • oblikovanje PR sporočil,
 • delovanje v mednarodnem okolju,
 • vozniško dovoljenje za vožnjo vozil B kategorije.

Način prijave: priporočeno po pošti na spodnji naslov, zadnji dan za oddajo prijave na delovno mesto je 2. 11. 2017:

Mladinski center Trbovlje

Ulica 1. junija 18

1420 Trbovlje

S PRIPISOM: “Prijava na delovno mesto Mladinski delavec I”.

 

Vabimo vas, da oddate ponudbo za delovno mesto z obveznima prilogama:

1) EUROPASS CV, iz katerega so razvidne reference zahtevanih delovnih izkušenj (obdobje, delodajalec, vrsta dela in način sodelovanja: prostovoljno delo, študentsko delo, druge oblike pogodbenega razmerja, redno delo ipd.),

2) kopija dokazila o doseženi zahtevani izobrazbi.

 

Delo poteka v stimulativnem in raznolikem okolju z možnostjo stalnih izobraževanj v Sloveniji in tujini. Urnik je gibljiv/nestalen.

Izhodiščna plača delovnega mesta je 18. plačni razred.

 

Več informacij na: mct@mct.si.

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2022.