Projekt Videz vara je transnacionalna mladinska pobuda, torej je nastal kot pobuda mladih udeležencev v preteklem projektu »V iskanju človečnosti«. V projektu bodo obravnavali tematiko stereotipov in z njimi povezanega sovražnega govora preko že obstoječih neformalnih metod mladinskega dela, hkrati pa bodo v mladinsko delo partnerjev in širše vnesli nov vidik, nov način izvajanja mladinskega dela in sicer preko novih medijev (NFC metoda).

V projektu sodelujejo trije partnerji – Mladinski center Trbovlje iz Slovenije, Zdruzenie za shirenje na filmskata kultura DJIFONI-M Skopje iz Makedonije in GOMBOLYAG FOUNDATION iz Madžarske. Za osnovo projektnih aktivnosti so si vzeli definicijo stereotipa “večinoma najprej ne pogledamo, da bi kasneje definirali, temveč najprej definiramo in nato pogledamo” in skušali to spremeniti pri sebi, da bo sprememba opazna tudi v širšem družbenem okolju. Prav zato so se projekta lotili z vizualnega vidika, saj želijo poudariti, da stvari pogosto niso takšne, kot se zdi na prvi pogled – da videz vara.

Ustvarili bodo serijo 15 fotografij, katerih cilj bo, da v opazovalcu izzovejo reakcijo in na plan prikličejo lastne sodbe o prikazanem. Ker pa se v vsakdanjem življenju zgodba na tej točki pogosto konča in številni dvomi ostanejo brez pojasnil, bo v našem projektu to šele začetek. Vsaka fotografija bo opremljena z NFC čipom (NFC: near field communication) s povezavo do kratkega videa, ki bo gledalcu ponujal vpogled v ozadje zgodbe in priložnost za razblinitev s tem povezanega stereotipa. Tako bo lahko spoznal zgodbo in ozadje fotografije, katerih vsebino bodo mladi razvili na podlagi predhodne raziskave med mladimi na mednarodnem nivoju. Z njo bodo zajeli stereotipe ter predsodke, ki so prisotni v vseh treh sodelujočih državah partnerjev. Problema sovražnega govora se bodo torej lotili z vidika vzrokov zanj – stereotipov in predsodkov ter ga skozi projektne aktivnosti in rezultate zmanjšali. Mladi bodo vključeni v vse faze projekta: pobuda za projekt, načrtovanje in snovanje projekta s partnerji, priprava prijavnice, izvedba aktivnosti, diseminacija in evalvacija projekta. Projekt nas bo opolnomočil za prevzemanje odgovornosti, ki se je bodo naučili oz. jo okrepili skozi pridobljene kompetence, veščine in znanja. V projektu bo sodelovalo 15 mladih udeležencev (tudi mladi z manj priložnostmi; starih od 15 do 26 let) ob podpori treh izkušenih mladinskih voditeljev. NAMEN: Odpraviti stereotipe in predsodke do drugačnih in s tem zmanjšati socialno izključenost ter sovražni govor med mladimi.

CILJI:

  • Ozavestiti stereotipe in predsodke med mladimi v posameznih lokalnih okoljih.
  • Vključitev mladih, ki so podvrženi sovražnemu govoru, da povejo svojo zgodbo.
  • Spodbuditi kritično razmišljanje med mladimi.
  • Delitev inovativnih metod za delo z mladimi med partnerji.

Projekt naslavlja pomembno tematiko sprejemanja drugačnosti ter spodbuja nediskriminacijo in se bori proti sovražnemu govoru skozi sodobno umetnost in multimedijsko produkcijo in tekom projekta bodo načrtovali in pripravljali naslednje končne rezultate:

  • Raziskava na področju sovražnega govora, stereotipov in predsodkov na področju med mladimi. (cilj 1)
  • Serija petnajstih fotografij z NFC čipom. (cilj 2, 3, 4)
  • Serija petnajstih kratkih enominutnih filmov. (cilj 2, 3, 4)
  • Razstava fotografij. (cilj 3, 4)

Projekt bo obsegal dva mednarodna projektna sestanka in dve učni mobilnosti. Ključni učinek projekta na mladih so okrepljene medkulturne kompetence, ozaveščeni mladi s področja socialne vključevanja, zmanjšanje predsodkov in opolnomočeni mladi s področja rahljanja stereotipov, kar ima za posledico zmanjšanje nestrpnosti in preprečitev radikalizacije. Partnerske organizacije bodo skozi projekt pridobile medkulturne kompetence in poglobile znanje s področja problema diskriminacije in predsodkov ter socialnega izključevanja, saj bodo v projektu aktivno sodelovali tudi mladinski delavci, ki bodo pridobljene izkušnje delili znotraj svojih organizacij. Ciljne skupine bodo ozaveščene o problemu stereotipov in predsodkov, s tem se bo povečala strpnost in preprečila radikalizacija. S širjenjem informacij in novega vedenja v lokalnih in regionalnih okoljih ter preko mladinskih organizacij, ki se vključujejo v nove projekte in mednarodne aktivnosti, projekt dosega tudi učinek na mednarodnem področju.

 

 

What's your reaction?
2KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.