Ideja za projekt »Together for development« se je porodila na EVS seminarju v Švici, kjer se je prvič srečala večina sodelujočih organizacij s Finske, Slovaške, Hrvaške, Romunije in Litve.

Partnerske organizacije so izrazile željo, da si v živo ogledajo delovanje Mladinskega centra Trbovlje, ki bi ga v okviru študijskega obiska nadgradili še s predstavitvijo celotnega mladinskega sektorja v Sloveniji.

Mladinski center Trbovlje je bil prijavitelj študijskega obiska, ki je bil sprejet v okviru programa Mladi v akciji z namenom predstavitve delovanja in rasti MCT-ja partnerskim organizacijam, izmenjave dobrih praks na področju dela z mladimi ter oblikovanja in razvoja novih idej za skupne mednarodne projekte.

Vse aktivnosti projekta so temeljile na neformalnem učenju, saj le-to omogoča nove socialne spretnosti. Mladi so bili posredno vpleteni v projekt preko aktivnosti, novosti, izkušenj in znanj ter novih mednarodnih projektov, ki so jih zanje pripravili mladinski delavci v okviru študijskega obiska.

Udeleženci tega projekta so se naučili timskega in samostojnega dela, komuniciranja, medsebojnega sodelovanja, spoštovanja različnih idej ter prepričanj, zbiranja in obdelave podatkov, uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij, spoštovanja dogovorov in odgovornosti, številske primerljivosti in kompetenc v matematiki in tehnologij. Pridobili smo veščine organizacije in vodenja projektov, promocije ter načine evalviranja, ki smo jih uporabili tekom srečanja.

Ta študijski obisk je bila investicija v mladinske delavce in vodje organizacij za izboljšanje dela na mladinskem področju, znanje so udeleženci delili naprej med svoje ljudi v organizacijah, nato pa še med mlade, s katerimi delajo.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.