S portugalsko organizacijo Transumância e Natureza- Associação (ATN) smo izvedli mobilnost mladinskih delavcev, tako da smo si izmenjali mladinski delavki. Pomemben cilj je bil spodbuditi njun profesionalni razvoj, izmenjavo znanj in metod dela ter s tem okrepljeno sodelovanje med obema organizacijama. Poleg pridobivanja novih znanj je bilo glavno delo namenjeno mladim, zlasti tistim z manj priložnostmi.

V MCT-ju je tako portugalska predstavnica ustanovila interesno skupino o modernih medijih, ki je delovala na lokalnem in mednarodnem nivoju s sodelovanjem na mladinski izmenjavi v Italiji. Organizirala je delavnice z ekološko, kulturno in podjetniško tematiko. Sodelovala je pri različnih aktivnostih v okviru programa MCT-ja.

V ATN je slovenska predstavnica vodila podjetniške aktivnosti in aktivnosti za višjo zaposljivost mladih. V okviru tega je izpeljala tri okrogle mize na temo mladi in podjetništvo, ekologija in trajnostni razvoj ter primeri dobrih praks. Ker se ATN primarno ukvarja z zaščito narave in zelenim razvojem, je bil poudarek na ekoloških aktivnostih. Prav tako je sodelovala v rednem programu ATN.

Posebnost: Obe mladinski delavki sta razvili nov skupen mednaroden projekt mednarodne izmenjave.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.