Obdobje mladosti ni samo priprava na obdobje odraslosti, kot je bilo nekoč » enosmerno in dokončno«, ampak mladost postaja vrsta življenjskega sloga, ki ustreza položaju današnje družbe. Pomembne vloge pri odraščanju ne igra samo formalno, saj neformalno učenje in priložnostno učenje postajata gradbišče za grajenje življenjskega sloga mladih ter ugotavljanje kariernih poti. Okolica, v kateri mladi živijo, se hitro spreminja in mlada oseba se pogosto sreča z vsakdanjim izzivi, ki prinašajo velike odločitve in tveganje. Ena izmed prvih sprememb, s katerimi se mladi srečajo v obdobju zgodnjega najstništva, je prehod iz osnovne v srednjo šolo, ki vsakemu mladostniku predstavlja pomemben dogodek. Skozi neformalno in priložnostno učenje se mladi lažje pripravijo in prilagodijo življenjskim spremembam ne zgolj na prehodu iz osnovne šole v srednjo, ampak tudi na spremembe, ki prihajajo ob koncu šolanja, in na izzive pri iskanju zaposlitve. S projektom »The Next steps« smo vsekakor krepiti pomembnost neformalnega učenja kot orodja, ki igra veliko vlogo pri odraščanju mladih in jim zagotavlja »lažji prehod« ter omogoča pridobivanje učnih, življenjskih in delovnih izkušenj, ki jih pripravljajo na lažje sprejemanje prvih življenjskih sprememb. V projekt » The Next steps« so bili vključeni 4 parterji: Mladinski center Trbovlje (MCT) kot koordinacijska organizacija, Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje kot gostiteljska organizacija (OŠ Ivana Cankarja), Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje (GESŠ) kot gostiteljska organizacija in Verein für internationalen und interkulturellen Austausch (VIA e.V.) kot pošiljajoča organizacija. NAMEN PROJEKTA JE BIL: Krepiti pomembnosti neformalnega učenja pri odraščanju mladih kot orodja za grajenje zdravega življenjskega sloga, ugotavljanje kariernih poti in okrepljena pripravljenost mladih na življenjske spremembe. S projektom bomo povzročili splošno odprtost za spremembe, ki temeljijo na medkulturnem razumevanju za vse vpletene v projekt.

Cilji projekta so bili:

1.  Omogočiti opravljanje Evropske prostovoljske službe 2 tujima prostovoljcema v okviru osnovnošolskega in srednješolskega pouka in krepitev vloge neformalnega učenja pri vzgoji mladih preko njunega dela.

2.  Omogočiti tujima prostovoljcema, da vsak od njiju načrtujein izvede svoj osebni projekt v okviru šole ali mladinskega centra, pri katerem bosta uporabila orodja neformalnega učenja za grajenje zdravega življenjskega sloga, ugotavljanje kariernih poti in pripravo mladih na življenjske spremembe. 3.  Izvedba 3 aktivnosti, ki spodbujajo medkulturno razumevanje in imajo učinke na vse, ki so vpleteni v projekt.

Aktivnosti projekta :

  Izvedba ene delavnice za spremljanje učnih učinkov v neformalnem izobraževanju za koordinatorje v gostiteljski organizacijah,

  izvedba enodnevnega usposabljanja za EVS mentorje z namenom seznanitve z vlogami mentorstva    ter na kakšen način lahko mentorji podpirajo učni proces,

  izvedba enodnevnega usposabljanja za EVS mentorje z namenom seznanitve z vlogami mentorstva ter na kakšen način lahko mentorji podpirajo učni proces,

  izvedba ene aktivnosti za informiranje o možnostih programa Erasmus+ na osnovni in srednji šoli, ki jo bosta predstavila evropski prostovoljca (na osnovni šoli mogoče prestavitev možnosti sodelovanja pri mladinskih izmenjavah, na srednji šoli predstavitev EVS),

–  izvedba lastnih projektov evropskih prostovoljcev, ki temeljijo na neformalnem pristopu učenja in pridobivanja »vseživljenjskih« kompetenc.

–  izvedba nacionalnih dnevov/večerov nemške kulture za osnovnošolce in srednješolce (večer nemških filmov, kulinarični nemški večer, debatni krožek …) – Izvedba aktivnosti za promoviranje medkulturnosti, ki je vidna v lokalnem okolju (npr. ulična akcija, delavnica, dokumentarni video, razstava …) in jo izvedeta prostovoljca.

 – Izvajanje obšolskih aktivnosti (debatni krožek, krožek nemškega jezika …).

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.