V okviru projekta »FUTURE IS OURS 2.0« Mladinskega centra Trbovlje, katerega namen  je bil vzpostavljanje partnerstev, smo se prvič srečali s predstavnikoma ruske nevladne organizacije »Youth Theatre Light«. Ob ugotovitvi, da obe organizaciji želita spodbujati mladinsko delo, večjo participacijo mladih v vsakdanjem življenju, njihovo kreativnost in podjetništvo kot odgovor na problematiko zaposlovanja mladih, je nastala ideja o skupnem projektu.

Projekt »Strong for the future« je projekt usposabljanja na delovnem mestu. Osredotoča se na dva sklopa: umetnost in kulturo ter podjetništvo in ustvarjalnost. Potekal je v MCT-ju. Namen je bil izmenjava dobrih praks na področju mladinskega dela. V okviru tega sta ruski predstavnici predstavili organizacijo YTL in organizirali usposabljanje za mladinske delavce na področju eksperimentalnega gledališča in predstavili kreativne metode, ki obravnavajo teme kot so nestrpnost, stereotipov, predsodkov in ksenofobije. Za ruski predstavnici smo izvedli delavnice projektnega managementa. Prav tako sta z nami sodelovali pri pripravi in izvedbi regijskega mladinskega festivala »Druga izmena«, katerega namen je bila promocija ustvarjalnosti in podjetništva med mladimi. Za boljšo predstavo o mladinskem delu sta obiskali tudi regijske centre in nacionalne mreže vseh mladinskih centrov Mreže Ma-ma. Bili sta tudi v stiku z mladimi v lokalnem okolju, prostovoljci MCT-ja in drugimi nevladnimi organizacijami.

Posebnost: Priprava novega skupnega projekta – mladinske izmenjave na temo umetnosti, kulture, podjetništva in kreativnosti.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.