Trajanje: 20. 11. 2023 – 27. 11. 2023

Udeležili smo se Erasmus+ seminarja Strengthening Diversity and Inclusion Youth Work in Europe, ki je potekal na afriški celini, in sicer v Ceuti, ki spada pod ozemlje Španiji, kjer smo razpravljali in raziskovali ključne teme, povezane z vlogo mladinskih organizacij v spodbujanju raznolikosti in vključevanja. Seminar je bil osredotočen na izboljšanje sposobnosti mladinskih delavcev in partnerskih organizacij za delo na mladinskem področju, hkrati pa je poudarjal pomen socialnega vključevanja, aktivnega sodelovanja mladih, človekovih pravic, solidarnosti in cenjenja različnosti.

Glavni cilji projekta:
– razumevanje in spoštovanje raznolikosti in socialne vključenosti: Udeleženci bodo raziskali, kaj raznolikost in socialna vključenost pomenita zanje osebno in v širšem evropskem kontekstu, ter razvili globlje razumevanje teh konceptov,

– analiza identitet in vrednot: Osredotočanje na osebne, nacionalne in evropske vrednote, da bi razumeli, kako te vplivajo na percepcijo raznolikosti in socialne vključenosti,

– ozaveščanje o realnostih držav glede socialne vključenosti: Predstavitev in primerjava realnosti različnih držav, da bi bolje razumeli izzive in priložnosti za socialno vključenost v Evropi,

– fokus na mlade z manj priložnostmi: Identifikacija izključenih skupin in mladih z manj priložnostmi ter razprava o načinih za njihovo vključevanje.

Aktivnosti:

– predstavitev programa, metod evaluacije in nadaljnjih korakov,

– delavnice o identiteti in vrednotah, razprava o realnostih držav glede socialne vključenosti, definicija ključnih terminov in konceptov,

– fokus na vlogo mladinskega dela v spodbujanju raznolikosti in vključenosti, razprava o vključevanju mladih z manj priložnostmi,

– delo na medkulturnem in medverskem dialogu, razprava o EU okvirih, strategijah in mehanizmih za socialno vključenost,

– identifikacija ovir in dejavnikov, ki spodbujajo udeležbo mladih, razvoj akcijskih načrtov za spremljanje in evalvacijo,

– priprava in predstavitev projektov, idej in načrtov za prihodnost, certifikacijska ceremonija Youthpass,

– desiminacija.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.