See, hear and act je mednarodna mladinska izmenjava, ki je potekala v Mladinskem centru Trbovlje v obdobju od 28. 10. do 3. 11. 2018. Na izmenjavi je sodelovalo 21udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Latvije in Grčije med 15. in 29. letom starosti ob spremstvu štirih mladinskih voditeljev. Mladi smo v času jesenskih počitnic odkrivali svet slepih in gluhih ter odkrivali izzive, s katerimi se mladi iz omenjene družbene skupine spoznavajo v svojem vsakdanu, za raziskovanje tematike pa smo uporabljali gledališke metode. Pobuda za nastanek te izmenjave je prišla iz strani mladih, ki smo želeli odkriti svet gluhih in slepih na področju gledališča. Mladi, ki smo sodelovali na izmenjavi, smo tako odprli svoj pogled na temo gledališča, kot ga doživljajo slepi in gluhi in spodbudili tako sebe, kot tudi druge, k strpnosti do ljudi s posebnimi potrebami. Z idejo smo začeli še na izmenjavi “ Theatre fixing connections”, lansko leto pa se ukvarjali z kreativnim izražanjem na izmenjavi “ ARTopia”. Tako je del udeležencev iz prejšnjih dveh izmenjav ob podpori mentorjev iz MCT sodeloval v projektu vse od začetne do končne faze (načrtovanje, pisanje prijavnice, izvedba PNO, priprava in izvajanje programa, evalvacija projekta in priprava končnega poročila).

Osnovni namen projekta je bilo spodbuditi razumevanje življenja slepih in gluhih skozi proces raziskovanja v družbi vrstnikov in v medkulturnem okolju. To smo preko predstave prenesli tako na širšo publiko, kot tudi na nas, zato verjamemo, da smo s projektom spodbujali k vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v vsakodnevne aktivnosti.

V prijavi projekta smo si postavili tri cilje: prvi je bil razumevanje življenja gluhih in slepih ter vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v vsakodnevne aktivnosti. Udeleženci smo se tako skozi več različnih delavnic, ki se bodo navezovale na življenje slepih in gluhih, učili razumevati in biti pozorni na vsakodnevne aktivnosti, ki jih slepi in gluhi ne morejo biti deležni. Posledično pa smo se naučili tudi vključevanja slepih in gluhih v različne aktivnosti. Drugi cilj projekta je bil, da smo preko sodelovanja in izvajanja aktivnosti med izmenjavo in pri pripravi zaključne prireditve spodbujali in ozaveščali tudi ostale k sprejemanju in vključevanju gluhih in slepih v vsakodnevne aktivnosti. Tretji cilj pa je bil medkulturno ozaveščanje, spodbujanje strpnosti in spoznavanje drugih kultur, kar je pomembno tako na osebnem, kot tudi na širšem družbenem nivoju. Tretji cilj smo dosegli skozi različne delavnice, ki smo si jih partnerji v projektu enakovredno razdelili, pa tudi na dveh nacionalnih večerih (slovensko-hrvaški in latvijsko-grški), na katerih smo podrobneje spoznali vse štiri vključene partnerske države, njihovo glasbo, kulinariko in posebnosti.

Prvi dan izmenjave smo se preko različnih metod spoznali med seboj, seznanili s projektom (namen, cilji, aktivnosti, urnik) ter z Youthpassom – osmimi ključnimi kompetencami. Drugi dan smo v manjših skupinah raziskovali svet slepih in gluhih in razpravljali o težavah, ki jih imajo mladi iz omenjenih skupin. Mladi smo nato vsak dan izvedli eno izkustveno aktivnost, ki nam je približala svet slepih in gluhih in pomagala razumeti izzive, s katerimi se mladi iz omenjenih družbenih skupin srečujejo. V pogovornem dopoldnevu z Anjo in Urhom, ki sta predstavnika omenjenih skupin, smo tudi iz prve roke izvedeli, kako svet doživlja gluha oz. slepa oseba in s kakšnimi izzivi se sooča. Preko številnih delavnic (gledališka improvizacija, metode gledališča zatiranih, gibalna gledališka delavnica in delavnica kontaktne improvizacje) smo se spoznali z različnimi gledališkimi pristopi, ki smo jih nato združili v rezultat izmenjave: zaključno gledališko predstavo z dvema igrama, od katerih je bila ena prirejena za slepo, druga pa za gluho občinstvo. Predstavo smo tudi posneli, med občinstvo pa razdelili anketne vprašalnike, na podlagi katerih smo nato spisali priporočila za izvajanje podobnih aktivnosti za gledališke skupine, in jim jih poslali po elektronski pošti. V okviru izmenjave je nastal tudi flash-mob, ki smo ga kot promocijo za zaključni dogodek izvedli po ulicah Trbovelj in na ekskurziji v Ljubljani, kjer smo obiskali tudi muzej Iluzij. Udeleženci smo poglobili razumevanje sveta slepih in gluhih, postali bolj strpni do drugačnih, se naučili veliko novega o drugih kulturah in se spoznali z gledališkimi metodami.

Rezultati projekta:

  1. Video predstave, prirejene za gluhe: OGLEJ SI
  2. Video predstave, prirejene za slepe: OGLEJ SI
  3. Video flashmoba: OGLEJ SI
  4. Priporočila za organizacije, ki delujejo na področju gledališča
What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.