Mladinski delavki Zavoda za mladino in šport Trbovlje Tjaša Golob in Venesa Smodiš bosta s skupino mladih preizkušali ustreznost oblikovanih protokolov za podporo mladinskim delavcem, ko se ti srečujejo z mladimi v duševni stiski. Protokoli za prvo psihosocialno pomoč, ki bodo mladinske delavce po korakih vodili skozi intervencije v kriznih situacijah se nanašajo na depresijo, anksiozne motnje, motnje hranjenja, samomorilnost, samodestruktivno vedenje, motnje pozornosti in psihotične motnje. Osmi protokol služi podpori mladinskih delavcev, ki mentorirajo in koordinirajo mednarodne prostovoljce v projektih Evropske solidarnostne enote, medtem ko ti v gostujočih organizacijah opravljajo prostovoljsko delo.

Pomemben del pilotnega testiranja protokolov je tudi opolnomočiti mladinske delavce in jih povezati z drugimi strokovnjaki, strokovnimi službami in organizacijami v lokalnem okolju ter ustvariti interdisciplinarno mrežo, ki si bo v pomoč in podporo ter bo olajšala komunikacijo in sodelovanje med posameznimi strokovnim delavci pri prvi psihosocialni pomoči mladim. V jeseni pa bo sledilo še strokovno srečanje namenjeno mreženju strokovnjakov in pomembnih drugih v lokalnem okolju za bolj učinkovito pomoč in povezovalni pristop pri pomoči mladim v duševni stiski.

Projekt Mladinski centri za duševno zdravje mladih je 24-mesečno strateško partnerstvo treh mrežnih organizacij: Mreže MaMa (Slovenija), Youth Matters Now (Španija) in Association of Estonian Open Youth Centres (Estonija), financirano s strani programa Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota.

Vir : https://www.mreza-mama.si/mladinski-centri-za-dusevno-zdravje-mladih-2/?fbclid=IwAR2XbNbAwMA4G2WviOoLhN4vz2-Gzx7Ui-mPPg2fHl-GsVtEhzKkLzo3X7k

What's your reaction?
1KUL2LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.