Pri načrtovanju projekta smo izhajali iz treh vidikov. Izražena potreba, da v okviru našega dela odgovorimo na alarmantne rezultate NIJZ (http://www.dps.si/wp-content/uploads/2021/03/ocena-potreb-po-psihosocialni-podpori.pdf), v okviru katere se je pokazalo, da je pandemija zelo grobo zarezala v dobro počutje ciljnbe skupine mladih med 18. in 29. letom. V okviru raziskave je moč prebrati, da kar vsak 4. anketiranec občasno razmišlja o samomoru. Naslendnji vidik je občutno zmanjšanje fizične aktivnosti ljudi v času pandemije in tesne povezanosti med fizično aktivnostjo in dobrim počutjem (šport kot eden izmed pozitivnih faktorjev pri ohranjanju in krepitvi dobrega počutja). Tretji vidik pa je potreba organizacije, da se kot združen zavod na področju tako mladine kot športarazvija v smeri umeščanja športnih aktivnosti kot ene izmed metodologij mladinskega dela v zavodu.

Namen projekta “Let’s get physical” je premagovanje nizkih stopenj telesne aktivnosti in nizki stopnji dobrega počutja, ki se nanaša na duševno zdravje mladih v navedeni starosti, na katere je pandemija močno vplivala. Z izmenjavo bi radi ozavestili tudi 11 evropskih mladinskih ciljev, ki priznavajo pomen dobrega počutja med mladimi.

Glavnic cilji projekta so:

– Pregled potencialnih dejavnocti na prostem v državah partnericah projekta.

– Ozavestiti mlade Evropejce o možnih športnih aktivnostih na prostem v njihovih lokalnih okoljih.

– Spodbujanje medkulturnega dialoga z medkulturnimi dogodki v okviru izmenjave.

– Pormocija programa E+ kot orodja za aktivno udejstvovanje mladih na področju neformalnega in mednarodnega učenja.

– Ozaveščanje o športnih aktivnostih na prostem, kot pozitivnih dejavnikih za boj proti slabemu duševnemu počutju.

Metodologija mladinske izmenjave bodo metode neformalnega učenja in učenje s športom, katerega namen je s pomočjo športa in fizične aktivnosti razviti ključne kompetence v različnih vidikih življenja.

Kot glavni rezultat naj bi udeleženci postali katalizatorji pozitivnih sprememb v svojih lokalnih skupnostih, ki spodbujajo večjo vključenost in udeležbo v rednih športnih aktivnostih na prostem ter boljše poznavanje zdravega načina življenja in izboljševanje duševnega zdravja.

Partnerji projekta so trije, poleg ZMŠT, še You in Europe iz grčije in Teatro Metaphore iz Portugalske.

Projekt je financiran iz EU programa Erasmus +.

 

What's your reaction?
1KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.