Vrednost:  6.703,00

Opis:  V postkonfliktni družbi so najbolj pereče teme njen razvoj, človekove pravice in potrebe ranljivih skupin. Tu so zlasti izpostavljeni mladi, ki jih mnogokrat teži občutek nepripadnosti, družba jih pogosto vidi kot nekonstruktivne člane, teži pa jih tudi visoka stopnja brezposelnosti. Ta projekt je želel nagovoriti te teme in ponuditi rešitve v okviru EVS-a skozi spodbujanje mladih za prostovoljstvo, delo v različnih mladinskih organizacijah in (s tem) pridobivanje neformalnega znanja. Nastal je na pobudo prostovoljke, MCT je odigral vlogo pošiljajoče organizacije in prijaviteljice, gostiteljska organizacija pa je bila Fondacija »Krila nade« iz Sarajeva BiH, kjer je projekt tudi potekal. Poleg promocije različnih programov za mlade, dela z mladimi, pomoči pri nastajanju projektov in spoznavanju potreb postkonfliktne družbe je zaradi svoje usmeritve študija prostovoljka vključila tudi temo oz. delala na področju novinarstva.

Posebnost: Prostovoljka nas je našla sama in je sodelovala pri celotnem procesu od prijavnic do končnega poročila pod mentorstvom mladinske delavke MCT-ja

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.