Projekt MAMD je imel svoje začetke že leta 2009, ko se je začela pilotna izvedba projekta, leta 2013 pa je uspešno prijavljen na razpisu EU v programu Progress, s katerim je MCT v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline in Celjskim mladinskim centrom izvajal paleto različnih aktivnosti za mlade med 12. in 18. letom.

Temeljni cilj projekta je bil ustvarjati priložnosti za spoznavanje in sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, z namenom razvijanja občutka skupnosti in pripadnosti ter gojenja vzajemnega spoštovanja in razumevanja drug drugega.

Projekt je imel štiri vsebinske stebre. V prvem stebru je bil poudarek na pridobivanju mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga. Izvajali smo 3-urne izkustvene delavnice za osnovne in srednje šole, na podlagi katerih so bili nato izbrani mladi, ki so raziskovali kulturo držav sveta Evrope in mediteranskih držav in s tem pridobili status mladega ambasadorja medkulturnega dialoga.

Drugi vsebinski steber je temeljil na usposabljanju mladinskih delavcev za izvajanje aktivnosti medkulturnega dialoga preko neformalnega učenja na temo strpnosti, diskriminacije in rasizma. MCT pa je izvedel tudi raziskavo o strpnosti med mladimi.

Tretji vsebinski steber je bil spodbujanje strpnosti in vloge kultur, umetnosti, glasbe, mobilnosti in športa pri oblikovanju identitete mladih. V sklopu projekta je bilo izvedenih vsaj 600 medkulturnih dogodkov, med drugim tudi športne Igre kultur, ki so nastale v sodelovanju s številnimi društvi.

Četrti vsebinski steber je imel poudarek na promociji in informiranju, saj so v projektu nastale 4 publikacije, 6 številk časopisa, spletna stran in raziskava o stopnji pripravljenosti mladih za medkulturni dialog.

Ker ima vsak začetek tudi svoj konec, smo v MCT v letu 2014 gostili zaključno konferenco projekta. Predstavljen je bil celoten projekt MAMD in izsledki nacionalne raziskave o strpnosti med mladimi. V raziskavo je bilo zajetih več kot 600 mladih med 15. in 18. letom starosti. Eden pomembnih rezultatov raziskave, ki kaže moč projekta MAMD, pa je, da so imele delavnice »Urice medkulturnega dialoga« merljiv učinek na mlade, in sicer: bistveno večji učinek so imele delavnice na tiste, ki so nestrpni, saj se je v povprečju nestrpnost zmanjšala za slabo polovico.

Več o projektu lahko najdete na strani: www.mamd.si

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.