»Meet me« je bil projekt Evropske prostovoljne službe, ki ga je odobrila nacionalna agencija Mladi v akciji.

Mladinski center Trbovlje je gostil prostovoljko in prostovoljca iz Nemčije.

Prostovoljka je v Mladinskem centru Trbovlje sodelovala pri izvedbi in načrtovanju promocije podjetništva, pri organizaciji festivalov, ki so bili načrtovani v tistem letu, julija in avgusta pa je izvajala poletne aktivnosti za mlade.

V tem času je sodelovala tudi z drugimi organizacijami v lokalni skupnosti, kot so knjižnica, različne šole, PUM Zasavje, Univerza za tretje življenjsko obdobje idr.

Prostovoljec je štirikrat tedensko delal na OŠ Gradec v Litiji. Sodeloval je pri urah pouka pri tujih jezikih, naravoslovju, geografiji in zgodovini. Sodeloval je pri učnih urah prve triade na podružničnih šolah OŠ Gradec. Enkrat tedensko je bil prostovoljec prisoten v Mladinskem centru Trbovlje, kjer je sodeloval pri promocijskih akcijah EVS-a ter pri izvajanju dnevnega in klubskega programa, ki zajema pripravo, izvedbo in evalvacijo različnih dogodkov za promocijo podjetništva, zaposlovanja in mednarodne mobilnosti.

Prostovoljca sta se v aktivnostih Mladinskega centra Trbovlje in šol v okviru pouka in različnih delavnic dotaknila tem, kot so: rasizem, ksenofobija in zloraba drog. Družila sta se z otroki in mladimi v Mladinskem centru Trbovlje in jim pomagala razumeti pomen Evrope.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.