Želja narediti domače mesto prijaznejše invalidom je bila izhodiščna točka projekta Let’s act. Ključno je bilo spoznati, kaj ovira invalide  v vsakdanjem življenju, katere prepreke jim onemogočajo aktivnejše življenje in s tem polnejše vključevanje v družbo. V okviru zadanih ciljev smo sodelovali s tremi tujimi partnerji (Portugalska, Grčija, Ciper), imeli skupne aktivnosti z lokalnimi organizacijami (Šent, VDC Zagorje) in preizkusili invalidnost na lastni koži. Eden izmed ciljev je bilo tudi oblikovanje zemljevida oz. brošure mesta z identificiranimi kritičnimi oz. rdečimi točkami, ki predstavljajo omejeno dostopnost invalidom. Tega smo ob zaključku projetka tudi predali občinskim službam v premislek in izvedbo rešitev.

Posebnost: Projekt je prejel priznanje Ključ za vključenost 2015: za najboljši projekt socialnega vključevanja v programu Erasmus+: Mladi v akciji za leto 2014/2015.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.