»Leaving for a better life« je projekt mladinske izmenjave, ki je potekal med mladimi iz Slovenije, Italije, Portugalske in Romunije. Osnovno vprašanje projekta je bilo, kako skozi podjetniške pobude odgovoriti na aktualne potrebe v družbi. Udeleženci so tekom mladinske izmenjave v mednarodno mešanih skupinah razvijali svoje socialno podjetniške zamisli, ki so jih ob pomoči strokovnjakov spreminjali v poslovne načrte. Izmenjava se je dotaknila pomembnih družbenih vprašanj, še posebej vprašanja begunske krize. Udeleženci izmenjave so en dan izmenjave preživeli v begunskem centru Dobova, kjer so se ob delu v begunskem centru uspeli navezati stike z begunci. Projekt se odvija v okviru programa Erasmus +.

Posebnost: Gre za enega prvih primerov izkustvenega učenja na področju begunsko-migrantske krize v Sloveniji.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.