Trajanje: 01. 09. 2023 – 31. 08. 2025

Glavni cilji projekta:

– Vcepljati evropske vrednote vključevanja, solidarnosti in izzivati predsodke družbe.

– Ustvarite digitalno platformo z orodji, ki lahko osebam s posebnimi potrebami pomagajo povečati svojo prepoznavnost in jih slišati.

– Ustvariti ustvarjalni prostor za aktivno državljanstvo in socialno podjetništvo za osebe s posebnimi potrebami.

– Razviti model s pomočjo spletnega interaktivnega vprašalnika za boljšo dostopnost raziskav in dejavnosti, ki vključujejo osebe s posebnimi potrebami.

Aktivnosti:

– Razvoj digitalnega interaktivnega vprašalnika za osebe s posebnimi potrebami. Vključenih 48 udeležencev s posebnimi potrebami (8 iz vsake partnerske organizacije) v lokalnih dejavnostih.

– Nabor povratnih informacij (300 oseb s posebnimi potrebami)

– Razvoj delavnic s ciljno skupino

– 2 srečanji ciljnih skupin (v Španiji in na Švedskem)

– Priprava knjižice za metodologijo dela

– 12 diseminacijskih dogodkov

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.