Mladinska izmenjava V Divjino – Raziskava DUŠEVNO ZDRAVJE MLADOSTNIKOV V ČASU PANDEMIJE COVID-19 navaja, da je Covid pandemija katastrofa in da obstajajo dokazi, ki potrdijo hipoteze o poslabšanem duševnem zdravju in psihološkem počutju mladih. V Covid času se je velika večina mladih morala spopasti z raznoraznimi stiskami tudi v Sloveniji (raziskava DUŠEVNO ZDRAVJE MLADOSTNIKOV V ČASU PANDEMIJE COVID-19), v tem pa so bili pretežno sami. Mladi o duševnem/mentalnem zdravju že davno ne govorijo več med seboj, kaj šele s kom od odraslih.

Osnovni nameni projekta so.
– pomagati mladim, da se opolnomočijo z znanjem o skrbi zase, da znajo poskrbeti za svoje mentalno zdravje in nuditi oporo tistim, ki se s tem še spopadajo,
– regulacija živčnega sistema,
– ustvarjanje podporne skupnosti za mlade,
– ozaveščanje mladih, lokalne skupnosti in kar najširšega kroga ljudi o pomenu mentalnega zdravja,
– krepitev medkulturnih kompetenc mladih,
– krepitev organizacij mladinskega sektorja za širjenje pomena mentalnega zdravja v svojem lokalnem okolju,
– krepitev mednarodne mreže organizacij mladinskega sektorja za učinkovito dolgoročno projektno delo na področjih, ki jih nagovarja projekt,
– opolnomočenje mladih skozi pridobljene kompetence, veščine in znanja za njihovo samostojno odločanje in prevzemanje odgovornosti,
– spodbujanje aktivnega državljanstva pri vseh sodelujočih v projektu,
– spodbujanje in ozaveščanje družbe o mentalnem zdravju.

Projekt je zasnovan na način, da z uporabo različnih neformalnih, mladim prijaznih in zanimivih metod odgovarja tudi na
postavljene posebne cilje in prioritete programa Erasmus+. Mladi smo in bomo vključeni v vse faze projekta. S tem se bomo
preizkusili v različnih vlogah, s katerimi bomo dopolnjevali in skozi delo praktično preizkušali svoja znanja. Mladi, še
posebej tisti iz socialno šibkih okolji, ki sicer v življenju nimajo priložnosti za sodelovanje v različnih obšolskih dejavnosti
imajo tako priložnost sodelovanja v mednarodnem projektu, pri različnih aktivnostih. Vsi aktivno sodelujoči mladi bomo s
pomočjo mentorjev sledili učnemu napredku in ob koncu izpolnili ter prejeli certifikat Youthpass. Skozi aktivnosti projekta
bomo mladi poglobili oziroma pridobili znanje s pomena aktivnega državljanstva, evropskega državljanstva,
medgeneracijskega dialoga in mentalnega zdravja.

Cilji izmenjave so:
– da udeleženci ponovno vzpostavijo stik s seboj preko stika z naravo in živalmi,
– stik s seboj ohranjajo preko refleksij,
– se naučijo različnih tehnik za soočanje s stresnimi situacijami,
– udeleženci preko različnih oblik umetnosti

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.