Skupaj z Varstveno delovnim centrom Zagorje, kateremu smo pomagali pri pridobitvi akreditacije, smo prvič prijavili skupen projekt. Tako smo v MCT uvedli nov način dela in razširili področje delovanja v okviru Evropske prostovoljne službe. V projektu smo se osredotočili na invalidne osebe in osebe z motnjami v razvoju. Pomembne teme projekta so bile njihovo socialno vključevanje in enakost ter dostopnost do sodelovanja v vsakodnevnem življenju.

Prostovoljki iz Španije in Rusije sta opravljali delo v VDC-ju, bili zadolženi za pripravo različnih dogodkov (kulturnih, športnih, družabnih) in pomagali pri vsakdanjih opravkih. Najpomembnejša naloga pa je bila preživljanje časa z invalidnimi osebami in osebami z motnjami v razvoju, s čimer sta pozitivno vplivali na njihovo samopodobo in samozavest. Seveda proces ni bil enosmeren, saj se je pri tem krepil tudi socialni kapital obeh prostovoljk.

Prostovoljka iz Španije je del delovnega tedna preživela v MCT, kjer se ja aktivno vključevala v mladinsko delo in tudi uspešno izvajala številne lastne dogodke in delavnice.

Posebnost: VDC Zagorje je bil s projektom vključevanja EVS prostovoljcev v svojo organizacijo nagrajen z zlatim priznanjem za socialno inovacijo, kar je poskrbelo za ogromno zanimanja med drugimi varstveno delovnimi centri.

Prijavljen je bil tudi nov EVS projekt za VDC z naslovom »WE ARE ONE«.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.