S širjenjem naših dejavnosti se je krepila tudi zavest o pridobivanju novih partnerjev za izvajanje vse zahtevnejših projektov. Vendar pa je bila pogosto težava usposobljenost organizacij, s katerimi smo želeli sodelovati. Zaradi pomanjkljive podpore, ki bi jo organizacije lahko nudile pri skupnih projektih, smo se odločili izvesti projekt, ki bo krepil partnerstva med različnimi organizacijami z namenom dolgotrajnega sodelovanja in dvigovanja kvalitete mladinskega dela.

V projektu je sodelovalo 9 držav, tako iz EU prostora (Slovenija, Romunija, Ukrajina, Estonija, Portugalska) kot tiste izven njega (Albanija, Moldavija, Rusija, Turčija). S tem smo zagotovili, da udeleženci izkusijo kulturno raznolikost, občutijo, kaj pomeni biti državljan Evropske unije oz. Evropejec in tako smo gradili na medsebojni strpnosti in spoštovanju.

Pri oblikovanju programa so že v pripravi projekta sodelovali vsi udeleženci. Vsebina je bila namenjena izboljševanju pogojev za izvajanje projektov kot krepitvi človeških virov in organizacij za izvajanje projektov.

Program smo uskladili z rednimi aktivnostmi MCT-ja in s tem omogočili mladim iz lokalnega okolja, da pobliže spoznajo različne kulture.

Posebnost: Oblikovanje kar 9 novih projektnih idej.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.