V projekt »Flux zone unity« so bile vključene 3 lokalne organizacije: Mladinski center Trbovlje (MCT), Delavski dom Trbovlje (DDT) in Kulturno društvo Svoboda (KDS).Vsaka gostiteljska organizacija je gostila enega EVS prostovoljca, ki je 3 dni v tednu opravljal prostovoljsko delo v izbrani gostiteljski organizaciji, dva dni v tednu pa so vsi trije prostovoljci delali v MCT na skupnem projektu pod mentorstvom vsebinskega koordinatorja. Prostovoljci so načrtovali skupen projekt “zone”, ki je združeval področje mladinskega dela ter področje delovanja gostiteljskih organizacij, vse našteto pa so združili v enodnevni InternARTional festival, ki je potekal po ulicah Trbovelj. Poleg navedenih organizacij, ki delujejo kot glavni akterji projekta, so prostovoljci občasno gostovali še v drugih organizacijah iz lokalnega okolja: Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje, na Rdečem križu, Zasavski ljudski univerzi, Varstveno-delovnem centru Zagorje, Univerza za 3. življenjsko obdobje, trboveljskih osnovnih in zasavskih srednjih šolah. Te organizacije niso delovale kot partnerji v projektu, saj so jih prostovoljci le občasno obiskovali in sodelovali z njimi le v enem delu projekta. Prostovoljci so v času ustvarjanja projekta vključevali tudi uporabnike drugih organizacij kot soustvarjalce kreativnega prostora.

 

Glavni namen projekta je bilo vključevanje skozi umetnost in kreativnost:

-posamezniku omogočiti pridobivanje učnih življenjskih in delovnih izkušenj v tuji državi, spodbuditi njegovo aktivnejše sodelovanje v družbi, krepiti njegov občutek in sposobnost za medsebojno sodelovanje ter timsko delo, spodbuditi kreativen pristop pri delu z ranljivimi skupinami

-povezovanje organizacij v zasavski regiji skozi skupno delovanje pri EVS projektu, pridobivanje izkušenj in novih partnerjev, krepiti zavedanje o doprinosu EVS programa v lokalno okolje

-spodbujanje vključevanja oz. inkluzije ranljivih skupin v vsakdanje življenje, uporabiti kreativne metode pri delu z ranljivimi skupinami

-spodbujanje neformalnega izobraževanja in uvajanja kreativnih metod učenja, podpiranje priznavanja pomena neformalnega izobraževanja

 

Cilji:

-omogočiti mobilnost trem tujim mladim prostovoljcem

-omogočiti opravljanje dela prostovoljcev v izbrani organizaciji

-omogočiti izvedbo skupnega projekta z vključitvijo področja dela vseh organizacij

-sodelovanje najmanj 5 organizacij v projektu

-pridobitev najmanj 1 nove organizacije za prihodnje projekte

-aktivno sodelovanje vsaj 2 oseb iz organizacij s področja ranljivih skupin v skupnem projektu

-3 izdelani Youthpass certifikati in dopolnitev 3 Europassov

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.