Mladinske izmenjave “Evropske ulične igre” se je udeležilo 18 mladih udeležencev iz 3 držav: Portugalske, Romunije in Slovenije. 9 fantov in 9 punc je v 6 dneh v 4 mednarodno mešanih skupinah razvijalo inovativne namizne igre z namenom spoznavanja procesa podjetniškega ustvarjanja ter s ciljem ustvariti prototipe novih namiznih iger. Izmenjava je spodbujala zdrav način preživljanja prostega časa med udeleženci s ciljem opozoriti na zasvojenost z mobilnimi telefoni in predstaviti namizne in ulične igre kot dobro alternativo preživljanja prostega časa. Temu je bil namenjen tudi zaključni dogodek, ki je izmenjavo predstavil tudi zunanji javnosti, in diseminacijski dogodki, ki so jih udeleženci skozi poletne počitnice predstavljali mladim iz svoje lokalne skupnosti. Mladi so spoznavali medsebojne kulturne razlike skozi delo v projektnih skupinah, pripravo skupnih projektov in praznovanja večera medkulturnosti.

Zaradi izvedene izmenjave udeleženci bistveno bolje poznajo proces podjetniškega ustvarjanja ter imajo več samozavesti za izražanje lastnih pobud. Podjetništvo so spoznali skozi proces kreativnega ustvarjanja, okrepili so tudi lastno sposobnost dela v mednarodnem timu ter naredili osebni napredek na vseh ključnih kompetencah. Zagon, ki so ga mladi dobili na mladinski izmenjavi jih je spodbudil, da pripravijo projekt mednarodne mladinske pobude, preko katere bi prototipe, ki so jih naredili na izmenjavi, razvili v produkte in se na ta način še bolje spoznali s procesom podjetništva ter rezultate projekta – inovativna družbena igra – prijavili na različne natečaje in platforme množičnega financiranja.

Rezultat izmenjave so 4 prototipi namiznih iger.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.