Mladinska izmenjava Discovering YOUniverse je nastala na pobudo mladih, ki se zavedajo pomembnosti spoznavanja samih sebe in kritičnega dojemanja družbenega sveta. Želeli so še poglobiti znanje na tem področju in deliti ta spoznanja z vrstniki ter splošno javnostjo. Sodelovalo je 21 mladih iz treh različnih držav, večina so že aktivni prostovoljci v organizacijah, nekateri pa mladi z manj priložnostmi. Z vsakodnevnimi aktivnostmi, ki so bile usmerjene v samospoznavanje, so odkrivali svoj notranji svet. Kako preko določenih tehnik in metod prepoznavati čustva, lastne vrednote, zastavljati cilje, kritično presojati družbene zahteve in ostati zvesti samim sebi. Kot rezultat izmenjave so udeleženci organizirali zaključni dogodek, kjer so lokalni skupnosti prikazali različne načine za ohranjanje mentalnega in fizičnega zdravja ter pomembnost osebnostne rasti. Mladi so izpostavili lastno ranljivost, priznali in sprejeli svojo drugačnost ter jo delili z drugimi. Približali so se tistemu aspektu jaza, ki ga želijo realizirati in spoznali pomen samo-refleksij in samo-zavedanja. Z znanjem o vrednotenju notranjih procesov in sposobnostjo integrirati lastna občutja so mladi pripravljeni na aktivnejši prispevek k družbi.