»Creative volunteering« je bil EVS projekt, pri katerem sta sodelovali dve organizaciji – MCT kot gostiteljska org. in Via e. v. iz Nemčije kot pošiljajoča org.

V Mladinskem centru Trbovlje smo gostili prostovoljca iz Hamburga, ki je mlade v lokalnem okolju informiral in spodbujal, da postanejo aktivnejši tako v lokalnem, kot tudi na mednarodnem področju.  Promoviral je program Erasmus+ in EVS med mladimi in organizacijami, ki bi lahko postale partnerice v tovrstnih projektih.

Velik del projekta je bil namenjen razvoju lastnega projekta prostovoljca, ki bi pustil trajnejše rezultate v lokalni skupnosti. V okviru lastnega projekta je prostovoljec organiziral nogometni turnir za mlade.

Projekt je prostovoljcu omogočil pridobivanje učnih, življenjskih in delovnih izkušenj, razvil je lasten portfolio, nadgradil Europass in izdal Youthpass.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.