Projekt »Contagious creativity« je EVS projekt, v katerem so sodelovali Mladinski center Trbovlje, Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje in Jugendkulturarbeit e.V. V obdobju od 29. 1. 2017 do 30. 6. 2017 smo gostili prostovoljko, ki je 4 dni na teden delala v osnovni šoli, en dan pa v mladinskem centru. Osnovni namen izvajanja tega projekta je bil, da se prikaže dobra praksa uvajanja neformalnega učenja v šolski sistem. EVS prostovoljka je pripravljala neformalne učne metode, ki jih je izvajala pri posameznih šolskih predmetih oz. pri posameznih urah. Delala je z otroki od prve do tretje triade osnovne šole. Preko teh metod je prostovoljka predstavila svojo lastno kulturo in se hkrati učila o naši. Največji učinek tega projekta je bila interakcija in medkulturni dialog, ki ga je prostovoljka prinesla v šolo in mladinski center ter približevanje formalnega in neformalnega izobraževanja preko skupnih projektov. NAMENI projekta so bili: – vpeljava EVS prostovoljke v medgeneracijsko delo z otroki in učitelji ter ustvarjanje neformalnega ozračja v šoli, ki je prineslo pestrost in dodano vrednost formalnemu izobraževanju; – dodatna vrednost rednemu in razširjenemu šolskemu programu ter aktivnostim v mladinskem centru; skozi uveljavljanje idej in metod prostovoljca; – promoviranje neformalnega učenja v lokalnem okolju, spodbujanje mobilnosti mladih, spodbujanje neformalnega dela v okviru razširjenega programa šole, pridobivanje veščin izven javnega šolskega sistema; – spodbujanje medkulturnega učenje skozi ustvarjalnost, spodbujanje pridobivanja kompetenc skozi izkušnje ter sprejemanje drugačnosti; – širjenje osebnih in profesionalnih znanj, kompetenc in sposobnosti vseh vključenih v projekt; – izmenjava dobrih praks skozi ta EVS projekt med vsem vpetimi v projekt: starši otrok, otroki, učitelji, mladinskim centrom in pošiljajočo organizacijo. Dosegli smo naslednje CILJE projekta: – omogočili tuji prostovoljki mobilnost in izvajanje prostovoljnega dela v Sloveniji, razvoj lastnih kompetenc znotraj dveh organizaciji, MCT in OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, – izvedli 3 predstavitve EVS projekta v drugih organizacijah v regiji, ki ne gostijo EVS prostovoljcev, in ob tem promoviranje EVS (posebej na srednjih šolah) , – izvedli vsaj eno dolgoročno aktivnost, ki povezuje formalno in neformalno učenje in jo je vodila prostovoljka, – izvedli 1 lasten projekt prostovoljke v šoli ali v mladinskem centru, – izvedli vsaj 5 novih metod za neformalno učenje v šoli, – izvedli vsaj petih aktivnosti v okviru pridobivanja veščin in kompetenc izven šole. Skozi ta projekt smo želeli obravnavati potrebe pomembnosti tako neformalnega učenja kot formalnega. Želeli smo vzpostaviti boljše odnose do neformalnega pristopa znotraj šolskih sistemov. Načrtovani in doseženi rezultati projekta so bili: – načrtovan in izveden osebni projekt prostovoljke, – število medijskih objav (4), – pridobili smo 1 novega kandidata za pošiljajoči EVS projekt, – e-brošura v PDF o neformalnih metodah učenja.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.