Mednarodno mladinsko izmenjavo »Color splash« so načrtovali mladi, ki kot prostovoljci že dalj časa sodelujejo s partnerskimi organizacijami projekta: MCT, Youropia (Španija), AVC Como (Italija) in Recreativiti Social Enterprise (Madžarska).

Pri projektu so sodelovali tudi mladi z manj priložnostmi, ki so imeli razne jezikovne ovire in težave z izražanjem v tujem jeziku in pa mladi iz finančno šibkejših družin.

Udeleženci so imeli mladi priložnost izboljšati veščine umetniškega ustvarjanja in pridobiti znanja s področja kreativnih industrij (grafitiranje, risanje, grafično oblikovanje, uporaba digitalnih medijev in plesa), ter vse pridobljeno znanje potrditi v obliki Youthpassov.

Skozi projekt so dobili mladi priložnost, da z novim znanjem in referencami na področju mednarodnega projekta svoj hobi – ulično umetnost spremenijo v podjetniško idejo ali povečajo svoje zaposlitvene možnosti.

Mladi so s projektom opozorili tudi na problematiko »sivih sten« v lokalni skupnosti in dokazali, da je ulična umetnost lahko priložnost za razvoj turizma oz. možnost zaposlitve.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.