Skozi izmenjavo se želi slovenska ekipa predvsem posvetiti problemu hitro napredujoče mode in okoljskega problema, ki ga ta prinaša. Želijo pa tudi spoznati, s katerimi trajnostnimi problematikami se srečujejo partnerji. Skupaj želijo ozavestiti širše okolje, kako pomemben je trajnostni razvoj in trajnost skozi oblikovanje oblačil in plesno-gibalno gledališče. Namen je povečati pomen trajnosti in trajnostnega razvoja skozi kreativne metode, kot prispevek pri okoljevarstvenemu zavedanju mladih.

Cilji projekta: Ozavestiti problematiko prekomernega nakupovanja oblačil skozi ponovno uporabo in predelavo že nošenih oblačil in modnih dodatkov. Obdelati še 3 problematike na temo trajnosti in trajnostnega razvoja s katerimi se srečujejo partnerske države. Spoznati in izkusiti izražanje osebnega mnenja skozi kreativnost. Mladi bodo pred izmenjavo organizirali reciklažnico – izmenjavo rabljenih oblačil, kjer bodo zbrali oblačila in modne dodatke, ki jih ne uporabljajo več, jih med seboj izmenjali za namen ponovne uporabe, kar bo ostalo bo namenjeno za predelavo, ki jo bomo na izmenjavi izvedli skozi delavnice. V okviru modne revije bo izveden tudi fotoshooting. Slike se bodo obdelale in pripravile v letake, ki jih bomo razdelili po javnih ustanovah v lokalni skupnosti.sdf
Predhodno vsak partner izvede raziskavo o ozaveščanju problematike hitro spreminjajoče mode z vidika trajnosti. Rezultate bomo predstavili in primerjali na izmenjavi, kjer bomo tudi kasneje pripravili
letake in modno revijo, s katero bomo ozavestili obiskovalce. Na APV vikendu se bomo s partnerji pogovarjali o problematiki trajnosti in trajnostnega razvoja, na katerem področju se srečujejo v svoji državi partnerji, s čem se najbolj srečujemo mladi, na katerem področju lahko mladi najbolj prispevajo k izboljšanju. Dogovorili se bomo za tri tematike, katere bomo spoznali na delavnicah, ki jih bodo pripravili partnerji. Skozi te bomo pripravili zaključni dogodek kjer bodo mladi skozi gib, ples in igro predstavili tematike obiskovalcem. Zasnovano bo na način kaj je problem in kako lahko prispevamo k reševanju le tega.
Rezultati projekta:
3 gledališke predstave na temo trajnosti in trajnostnega razvoja
Predelana in znova uporabna oblačila predelana iz starih
Letaki o ozaveščanju pomena trajnosti.

What's your reaction?
1KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.