Mladinska izmenjava Vsi vključeni – Projekt ”Vsi vključeni” smo predlagali mladi, ki aktivno delujemo v okviru Multimedijske ekipe v Zavodu za mladino in šport Trbovlje. Z mladinskima izmenjavama, ki ju bomo izvedli tekom projekta, želimo obravnavati perečo problematiko integracije ljudi s posebnimi potrebami in mladih z manj priložnostmi v družbo. Predvsem v času, ko se je zaradi posledic pandemije COVID-19 poslabšala kakovost življenja in smo vsi na sebi opazili učinke socialne izključenosti, se nam zdi izjemno pomembno spodbujanje in ozaveščanje družbe o socialni izključenosti. Mi smo jo doživljali le kratek čas, v času pandemije, nekateri posamezniki pa to doživljajo skozi celotno življenje ter so ob tem tudi stereotipizirani in diskriminirani.

Osnovni nameni projekta so:
– vključevanje mladih z manj priložnostmi v mednarodne aktivnosti in neformalno izobraževanje ter s tem spodbujanje integracije le teh družbo ,
– ozaveščanje mladih, lokalne skupnosti in kar najširšega kroga ljudi o pomenu socialne vključenosti,
– zmanjšanje nestrpnosti mladih do tako imenovanih »drugačnih« ljudi,
– krepitev medkulturnih kompetenc mladih,
– krepitev organizacij mladinskega sektorja za širjenje pomena socialne vključenosti v svojem lokalnem okolju,
– krepitev mednarodne mreže organizacij mladinskega sektorja za učinkovito dolgoročno projektno delo na področjih, ki jih nagovarja projekt,
– opolnomočenje mladih skozi pridobljene kompetence, veščine in znanja za njihovo samostojno odločanje in prevzemanje odgovornosti
– spodbujanje aktivnega državljanstva pri vseh sodelujočih v projektu
– spodbujanje in ozaveščanje družbe o socialni izključenosti
– prispevati k socialni vključenosti najbolj ranljivih skupin

Projekt je zasnovan na način, da z uporabo različnih neformalnih, mladim prijaznih in zanimivih metod odgovarja tudi na
postavljene posebne cilje in prioritete programa Erasmus+. Mladi smo in bomo vključeni v vse faze projekta. S tem se bomo
preizkusili v različnih vlogah, s katerimi bomo dopolnjevali in skozi delo praktično preizkušali svoja znanja, ter s tem
povečali možnosti za pridobitev zaposlitve na medijskem področju. Mladi, še posebej tisti iz socialno šibkih okolji, ki sicer v
življenju nimajo priložnosti za sodelovanje v različnih obšolskih dejavnosti imajo tako priložnost sodelovanja v
mednarodnem projektu, pri različnih aktivnostih. Vsi aktivno sodelujoči mladi bomo s pomočjo mentorjev sledili učnemu napredku in ob koncu izpolnili
ter prejeli certifikat Youthpass. Skozi aktivnosti projekta bomo mladi poglobili oziroma pridobili znanje s pomena aktivnega
državljanstva, evropskega državljanstva, medgeneracijskega dialoga, socialne vključenosti in strpnosti.

Cilji izmenjave so:
– da se udeleženci naučijo ustvariti igrani film skozi celoten proces produkcije (pisanje scenarija, snemalne knjige, snemanja
in montaže) na omenjeno tematiko,
– da udeleženci postanejo bolj osveščeni o posledicah socialne izključenosti,
– da udeleženci postanejo strpnejši do drugih.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.