S tem projektom nadaljujemo in nadgrajujemo zgodbo prostovoljstva v preteklih dveh projektih. V prvem smo s pomočjo prostovoljstva spodbujali aktivno participacijo mladih, predvsem dolgotrajno brezposelnih, v drugem smo se osredotočali na vlogo prostovoljstva v lokalnem okolju in njegovo prepoznavnostjo, v tokratnem projektu pa je rdeča nit projekta izpostaviti pomen solidarnosti v naši skupnosti. Z vsakim projektom zgodbo nadgrajujemo in s tem vplivamo na razvoj naše lokalne skupnosti in lokalnih skupnosti, kjer bodo aktivnosti tega projekta še potekale (v primeru pošiljajočih aktivnosti).

V projektu A SOLIDARITY INVASION vključujemo 14 prostovoljskih aktivnosti ter spodbujamo razmišljanje o pomenu solidarnosti med ljudmi, to da solidarnost ni dobrodelnost, ampak jo razumemo kot temeljno bit katerekoli družbe. Prostovoljstvo, ki je temelj našega projekta, pa je osnova za solidarnost na mikro ravneh, na katerih delujemo. Zato v projekt vključujemo 6 prostovoljskih aktivnosti, ki trajajo 9 mescev. Prostovoljski so vključeni v različne organizacije v lokalnem in regionalnem okolju.

Kratkoročni prostovoljski projekt, ki je vključal 5 mladih, ki so pomagali ustvariti kolesarsko pot po zasavskih hribi ter 3 pošiljajoče prostovoljske aktivnosti na Madeiro in Bosno.

Projekt spodbuja solidarnost z izvedbo solidarnostne kampanje in sejma prostovoljstva.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.