Projekt Most: Odkrivanje lastnih potencialov

V prvi polovici letošnjega leta smo v Zavodu za mladino in šport Trbovlje skupaj s partnerji iz Mladinskega centra Šentjur pričeli z izvajanjem projekta Most. Skupaj z mladimi rešujemo izzive, s katerimi se srečujejo na poti do svoje zaposlitve. S projektom želimo preprečiti dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost mladih, spodbuditi njihovo aktivno participacijo v lokalnem okolju ter prispevati k pridobivanju splošnih ter specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost.

Projekt Most daje zagon in pogum mladim, ki želijo stopiti na trg dela, z ustvarjanjem skupnosti mladih, ki preko metod mladinskega dela v okviru različnih delavnic spoznavajo sebe, se pripravljajo na razgovor z delodajalci, usvjajajo metode, s katerimi bodo lažje prišli do želenega cilja in uresničujejo svojo vizijo, da se bodo zaposlili na zase idealnem delovnem mestu. V prvem modulu usposabljanj so udeleženci odkrivali pozabljene veščine, na novo spoznavali same sebe ter svoje vrstnike na projektu in si zastavili karierne cilje. Prvi rezultati so po dobrih dveh mesecih usposabljanj že vidni – vsako srečanje imajo udeleženci vedno več motivacije, bolj optimističen pogled na prihodnost ter željo po kreiranju lastne življenjske poti. Skozi strnjena redna druženja ob mentorstvu izkušenih mladinskih delavk skupaj ustvarjajo prijeten prostor, kjer se počutjo varno in sprejeto, kar je pomemben temelj pri skupinskem delu in temi, ki jo raziskujemo v prvem sklopu usposabljanj – spoznavanje notranjega sveta. Tako lažje odkrivajo svoje veščine, svoja prepričanja, v čem so dobri in kaj to pomeni zanje in njihovo zaposlitev. Ljudje namreč pogosto kopičimo različne veščine in sposobnosti, na katere sčasoma pozabimo ali pa se jih sploh ne zavedamo. Zato je še kako pomembno ozaveščanje le-teh. Pomembno pa je tudi, da identificiramo lastna prepričanja (ki se nam oblikujejo že v zgodnjem otroštvu) in ugotovimo, katera nam služijo in katera nas omejujejo, nato pa ustvarimo nova, ki nas bodo podprla pri doseganju zastavljenih ciljev.

V prvem modulu usposabljanj so udeleženci odkrivali pozabljene veščine, na novo spoznavali same sebe ter svoje vrstnike na projektu in si zastavili karierne cilje. Prvi rezultati so po dobrih dveh mesecih usposabljanj že vidni – vsako srečanje imajo udeleženci vedno več motivacije, bolj optimističen pogled na prihodnost ter željo po kreiranju lastne življenjske poti. Skozi strnjena redna druženja ob mentorstvu izkušenih mladinskih delavk skupaj ustvarjajo prijeten prostor, kjer se počutjo varno in sprejeto, kar je pomemben temelj pri skupinskem delu in temi, ki jo raziskujemo v prvem sklopu usposabljanj – spoznavanje notranjega sveta. Tako lažje odkrivajo svoje veščine, svoja prepričanja, v čem so dobri in kaj to pomeni zanje in njihovo zaposlitev. Ljudje namreč pogosto kopičimo različne veščine in sposobnosti, na katere sčasoma pozabimo ali pa se jih sploh ne zavedamo. Zato je še kako pomembno ozaveščanje le-teh. Pomembno pa je tudi, da identificiramo lastna prepričanja (ki se nam oblikujejo že v zgodnjem otroštvu) in ugotovimo, katera nam služijo in katera nas omejujejo, nato pa ustvarimo nova, ki nas bodo podprla pri doseganju zastavljenih ciljev.

Vseh znanj in veščin pa ne moremo pridobiti skozi formalno izobrazbo, zato se v mladinskem delu trudimo osvetliti pomembnost samospoznavanja ter mladim predstaviti različne tehnike in metode, s pomočjo katerih je ta proces lažji. Vse več delodajalcev poleg specifičnih znanj, pridobljenih z izobrazbo, pričakuje tudi dobro razvite mehke veščine, na katere pa mladi isklaci zaposlitve pogosto pozabijo v svojih prijavah na delovno mesto. Spodnja tabela tako prikazuje seznam zaželenih kompetenc s strani delodajalcev po letih. V obdobju od 2020-2022 na vrhu lestvice najdemo sposobnost reševanja problemov, analitičnega razmišljanja, kreativnost,  kritično razmišljanje in aktivno učenje, ki jih preko usposabljanj v družbi sovrstnikov krepimo tudi na projektu Most. Na usposabljanjih dajemo poudarek predvsem osebnemu razvoju, pa tudi kreativnem razmišljanju, grajenju medosebnih odnosov, čustveni inteligenci, zmožnosti empatičnega delovanja in prilagodljivosti različnim situacijam.

Partnerji v projektu Most verjamemo, da je čas, da se pri iskanju zaposlitve poleg  na delodajalca osredotočimo tudi nase, spoznamo svoja močna in šibkejša področja, odkrijemo svoje potenciale in pridobimo zaupanje vase. Upajmo si sanjati in spoznati, da so sanje lahko tudi resničnost, ki jo lahko dosežemo že s preprostim predrugačenjem lastnega načina razmišljanja in delovanja.
Mi že gradimo, prideš tudi ti na Most?

Za več informacij, kako se lahko pridružiš projektu Most, nam piši na irena.ivnik@zmst.si.

**Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z zmanjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela**

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.