Priročnik za nagovarjanje strpnosti do migracij

Mladinski center Trbovlje od leta 2017 izvaja projekt strateškega partnersta v programu Erasmus+ pod imenom Safe Haven, v okviru katerega smo razvili tri intelektualne rezultate: priročnik za lokalne skupnosti, izkustveno igro Kovček in mrežo organizacij za prihodnje sodelovanje. V prispevku predstavljamo prvi rezultat – priročnik za lokalne skupnosti.

Begunska kriza leta 2015 je pokazala, da organizacije in institucije niso pripravljene na soočanje z izzivi, ki so sledili: naraščajoča nestrpnost, radikalizacija, sovražni govor, socialno izključevanje. S partnerji v projektu smo ugotovili, da nimamo kakovostnega orodja za delo z mladimi, s katerim bi nagovarjali problem naraščajoče nestrpnosti do drugačnega, do tujega, do nepoznanega. Odsotnost ukrepov, znanj in izkušenj, s katerimi bi organizacije v lokalnem okolju pripomogle k nagovarjanju strpnosti in šibko mrežo mednarodnih patnerjev z izkušnjami  na področjih, ki jih obravnava projekt, pa so nas spodbudili k razvoju treh intelektualnih rezultatov v okviru projekta – priročnika z ukrepi za spodbujanje strpnosti do tematike migracij, izkustveno igro za delo z mladimi ter mednarodno mrežo izkušenih organizacij za delo na prihodnih projektih s podobno tematiko.

Priročnik je plod dela štirih partnerjev v dvoletnem projektu strateškega partnerstva Safe Haven (Varno zatočišče, op. p.) – Mladinskega centra Trbovlje iz Slovenije, organizacije Global Link iz Velike Britanije, organizacije Stowarzyszenie Rozwoju i Integraciji Mlodziezy s Poljske in organizacije Toplum Gonulluleri Vakfi iz Turčije. Raziskali in združili smo področja, na katerih imamo partnerji veliko izkušenj, tako da je vsak partner prispeval h končnemu rezultatu. K sodelovanju pri pripravi priročnika smo povabili različne posameznike in predstavnike organizacij, ki tematiko migracij in vključevanja migrantov v lokalno okolje zelo dobro poznajo in izvajajo.

Priročnik smo ustvarili z namenom, da ne vsebuje zgolj teoretične podlage, temveč predvsem praktične aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v lokalni skupnosti oz. okolju, ki se sooči s prihodom večje skupine ljudi iz druge kulture. Zato so v priročniku združeni ukrepi za šole, mladinske in druge organizacije, posameznike, delo z odločevalci in mediji.

Pred vami je angleška spletna verzija priročnika, ki vsebuje 24 ukrepov, združenih v 6 poglavij: aktivnosti za ozaveščanje mladih o tematiki, delo z otroci migrantov in beguncev, ukrepi za splošno javnost in lokalne skupnosti, načini za komunikacijo z odločevalci in mediji ter prostovoljstvo. V pripravi pa so tudi slovenska, angleška in turška različica.

Vkolikor bi želeli imeti tiskani izvod priročnika, nas kontaktirajte na katarina.kuhar@mct.si.

Priročnik_angleški

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.