O drugem treningu, ki smo ga gostili v Mladinskem centru Trbovlje v okviru projekta Wings of Youth Work.

Tudi tokrat se je štirinajst mladinskih delavcev iz Danske, Grčije, Hrvaške, Italije, Malte in Slovenije v tednu med 4. in 8. marcem udeležilo drugega treninga v sklopu projekta Wings of Youth Work.

Več o namenu in dogajanju na prvem treningu si lahko prebereš na tej povezavi: https://zmst.si/sl/poletimo-na-krilih-mladinskega-dela/

Na prvi pogled drugi trening vsebinsko ni povezan s prvim, a se med njima vije vzporednica neformalnega učenja v mladinskega dela. Namen tokratnega treninga je bil dvigniti kakovost prepoznavanja in beleženja učnih učinkov z razvijanjem metode za spremljanje učnih učinkov, saj skupine mladih, s katerimi delamo, ne prepoznavajo novo pridobljenega znanja tekom procesa načrtovanja in izvajanja aktivnosti.  

Na treningu smo, ob podpori trenerjev Aljaža Zupana in Tilna Laha, spoznali, kaj so učni učinki in zakaj je pomembno, da jih prepoznavamo in beležimo. To smo preizkusili na naslednji način:  s pomočjo vodnega balona, plastenke in riža smo si izdelali žogico ter se z njo skušali naučiti osnov žongliranja. Kasneje smo se pogovarjali in ozaveščali proces učenja vsakega posameznika.


Preizkusili smo nekaj že obstoječih metod beleženja učnih učinkov (Dixit karte, job inteview, story cubes, mentimeter, letter to self, vprašalnik idr.) ter nato začeli s snovanjem lastnih. Slednja naloga je bila za udeležence kar zahtevna, saj je morala nova metoda zadostovati določenim zakonitostim: novo nastala metoda naj omogoča udeležencem, da prepoznajo novo pridobljeno znanje, da to znanje dlje časa beležijo in hkrati spremljajo svoj dolgoročni napredek (recognition, recording and monitoring of learning).
Nove metode smo skupaj s prostovoljci Mladinskega centra Trbovlje zadnji dan treninga preizkusili, dali so nam tudi povratno informacijo za izboljšave metod. Nastale so štiri nove metode za prepoznavanje in beleženje učnih učinkov, ki jih bomo sedaj uporabljali zato, da bodo naši mladi prepoznali pomen mladinskega dela preko ozaveščanja pridobljenega znanja.

V sklopu treninga smo imeli tudi okroglo mizo, pridružili pa so se nam predstavniki Zasavske ljudske univerze ter Zavoda za zaposlovanje RS, dveh organizacij, ki v svojem delu prepoznavajo, spodbujajo in širijo pomen neformalnega izobraževanja. Razpravljali smo o pomenu in prepoznavnosti neformalnega izobraževanja in se vsi strinjali, da se slednjemu v družbi daje premajhen pomen ter da potrebujemo orodja za beleženje učnih učinkov tudi pri neformalnih oblikah izobraževanja.

Trening je bil za udeležence precej intenziven, saj smo dobili veliko novih informacij, preizkusili pridobljeno znanje v praksi in s tem ustvarili nove metode.
Znanje obeh treningov, izkušnje s preizkušanjem novih metod, dobre prakse pa bomo delili na majskem seminarju, ki ga vsi udeleženci že nestrpno pričakujemo.

Tanja Vozelj

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2023.