Rezultati projekta Ključ predstavljeni na zaključni konferenci

Trbovlje, 5. 6. 2018 – Ena izmed prioritet Mladinskega centra Trbovlje je dvig kompetenc mladih, s katerimi izboljšujejo svojo zaposljivost in zaposlenost. Projekt Ključ – »Kdor išče delo, hitreje najde službo«, ki je potekal v Zasavju in v savinjski regiji od septembra 2016 do septembra 2018, se počasi končuje. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, vanj pa smo do sedaj vključili 139 mladih, 50 med njimi pa se jih je v tem času zaposlilo. V času Ključa so nastale številne uspešne zgodbe mladih, ki so bili vanj vključeni.

V času pretekle gospodarske krize je bila brezposelnost med mladimi ena izmed najbolj perečih tem, ki se je dotaknila tudi politikov. Tudi zato so s pomočjo evropskih sredstev oblikovali razpise, ki to tematiko nagovarjajo in jo delno tudi rešujejo. Mladinski center Trbovlje je uspešno kandidiral na javnem razpisu Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016 – 2018. Projekt smo izvajali skupaj z Mladinskim centrom Šentjur, Mladinskim centrom Zagorje ob Savi, RRA Zasavje, Katapultom d.o.o. in društvom ŠMOCL Laško.

Mladi, ki so bili vključeni v projekt Ključ, so aktivno sodelovali v klubih Ključ, kjer so se mrežili, navezovali stike s potencialnimi delodajalci, na usposabljanjih so krepili tako svoje socialne kot specifične veščine. Do danes smo v okviru projekta izvedli usposabljanja v obsegu več kot 12500 ur. Preizkusili smo tudi nov model zaposlovanja, v katerem so delodajalci mlade povabili k sodelovanju na t. i. izzivih. Teh smo izvedli 16. Pripravljamo pa tudi priročnik, ki bo na voljo vsem za izvajanje podobnih projektov.

Vse te rezultate smo s širšo javnostjo podelili na zaključni konferenci, ki sta jo skupaj organizirala Mladinski center Trbovlje in Mladinskim centrom Šentjur, ki je potekala v ponedeljek, 11. junija 2018 ob 13. uri v Aktivatorju v Šentjurju. Na okrogli mizi, na kateri so sodelovali vpleteni v projekt, pa smo se vprašali tudi, kako naprej, saj bo zaposlovanje tudi v prihodnje eno izmed ključnih področij, ki se dotikajo mladih in njihovega prehoda v odraslost.

Z izvedbo samega projekta smo dosegli vse zastavljene kazalnike, vzpostavili čvrsto sodelovanje s projektnimi partnerji in mladimi. Zato ob koncu še izjava enega izmed udeležencev, ki je tudi s pomočjo projekta dobil ključ do zaposlitve.

Gregor: »Za projekt Ključ sem izvedel na ZRSZ in ker sem po izobrazbi družboslovec, sem vedel, da bo potrebno znanja in veščine razširiti. Zanimalo me je računalništvo in programiranje, zato sem obiskal usposabljanja oblikovanja spletnih strani, pa tudi retorike in računovodstva. Mentorji v Ključu so me spodbudili, da sem oddal prijavo v projekt Podjetno v svet podjetništva, ki sem ga tudi uspešno zaključil in odprl svoj s.p., ki deluje še danes, čeprav sem sodelovanja in področja, na katerih delujem, že razširil.«

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2023.