Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, Zavoda za mladino in šport

Z dne 19 Z dne 19. 5. 2020 je pričel veljati Odlok o javnem zavodu, Zavod za mladino in šport Trbovlje, ki ga je sprejel Občinski svet občine Trbovlje. Zavod je pravni naslednik javnih zavodov MCT in ZŠT. Namen Zavoda za mladino in šport Trbovlje je izvajanje in koordinacija različnih dejavnosti na področju mladine in športa.

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.