Vse obiskovalce Športnega parka Rudar opozarjamo, da je uporaba nogometnega igrišča namenjena izključno organizirani vnaprej dogovorjeni vadbi in treningom. ⚽️🏃‍♂️

Prav tako opozarjamo, da imajo prednostno pravico uporabe atletske steze organizirane vnaprej dogovorjene skupine za namen izvajanja treningov in vadb. 🏃‍♂️🏃‍♀️

Na vadbene površine je dovoljen vstop le v primerni športni opremi.

Na igrišče in atletsko stezo je prepovedano vnašanje hrane in pijače.

PO VSAKI UPORABI JE UPORABNIK DOLŽAN ZA SEBOJ PUSTITI ČIST IN UREJEN PROSTOR.

Za seboj ne puščajte smeti – kar prinesete, tudi odnesite.

Na vadbene površine je strogo PREPOVEDAN VSTOP s kolesom, skirojem, otroškim vozičkom, ipd.

OHRANIMO ŠPORTNE POVRŠINE ČISTE IN VARNE!

Kakšen je vaš odziv?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2022.