Natečaj za mlade EU Academy

#OLS_VIDEO_NATEČAJ #OLS_SKUPNOST_ZGODBE
Informacije o natečaju
Pričelo se je video tekmovanje za udeležence Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota, ki so člani spletne jezikovne podpore (OLS). Natečaj je sestavljen iz ustvarjanja kratkega videoposnetka o
njihovem učenju jezikov in izkušnji mobilnosti, da bi osvojili 7dnevno vozovnico znotraj enega meseca Interrail Global Pass. Natečaj je odprt do 31. maja 2023. Najboljših 20 videoposnetkov bo objavljenih na EU Academy in v newsletterju OLS, zato primernih spletnih mestih Evropske komisije in EACEA, na podjetniških platformah EK ali uporabniških računih družbenih medijev EK, žirija pa bo nagradila 10 videoposnetkov. Kako sodelovati: Udeleženci natečaja objavijo eno do triminutni videoposnetek na enem od svojih profilov družbenih omrežij (Instagram, TikTok, Facebook ali YouTube) z oznako #OLSCommunityStories in nato oddajo povezavo videoposnetka na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OLSVideoContest. Za dostop bodo vnesli uporabniško ime in geslo svojega računa EU Academy, ki ga uporabljajo za OLSplatformo (EU Login).

 

Teme, ki jih naj video na tem natečaju obravnava:
Povejte svojo zgodbo o osebni izkušnji pri učenju novega jezika

Kateri jezik ste se učili z OLS in ali se vam je zdelo enostavno ali težko? Kako ste to izvajali v državi, kjer ste ostali med programom mobilnosti? Kako boste uporabili svoje pridobljeno jezikovno znanje?
Opišite nekaj zanimivih vidikov jezika, ki ste se ga naučili
Kako bi opisali jezik, ki ste se ga učili? Kateri so najbolj zanimivi vidiki jezika, ki ste se ga učili za svoj program mobilnosti?
Delite svoje znanje v obliki dejavnosti učenja osnovnih jezikov
Kako bi svoje pridobljeno jezikovno znanje delili z drugo osebo? Katere osnovne besede ali stavke bi se naučili, ko bi komu drugemu predstavili jezik, ki ste se ga naučili, ter kako?
Podajte nekaj nasvetov o učenju jezikov
Kakšne namige in nasvete bi dali nekomu, ki se začenja učiti nov jezik? Katera učna dejavnost je bila po vaših izkušnjah najbolj koristna? Kako pomembna je bila vaša izkušnja mobilnosti za
izboljšanje vašega jezikovnega znanja?

Pravila natečaja:
Videoposnetki morajo biti osredotočeni na izkušnje avtorja v zvezi z učenjem jezikov, kot je opisano v zgornjem seznamu predlaganih tem. Videoposnetki izven tem, ki imajo ponižujočo/žaljivo vsebino, promovirajo blagovne znamke, podjetja ali blagovne znamke in spodbujajo k uživanju alkohola, tobaka ali mamil, ne bodo obravnavani kot primerni.
Jezik, uporabljen v videu, mora biti jezik, ki se ga je učil avtor in/ali angleščina. Videoposnetki, kjer avtorji uporabljajo svoj materni jezik, ne bodo upoštevani kot upravičeni.
Video posnetki naj bodo dolgi vsaj 1 minuto in največ 3 minute. Krajši ali daljši videoposnetki ne bodo obravnavani kot primerni.
Videoposnetke je potrebno objaviti v enem od avtorjevih profilov na družbenih omrežjih z oznako #OLSCommunityStories, povezavo do objavljenega videoposnetka pa je nato potrebno oddati s tem spletnim obrazcem prek ankete EU: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OLSVideoContest. Za dostop bodo vnesli uporabniško ime in geslo svojega računa EU Academy, ki ga uporabljajo za OLS platformo (EU Login).
Odda se lahko le en videoposnetek.
Oseba, ki odda videoposnetek, mora biti član/ica skupnosti OLS in mora biti edina oseba, prikazana v videoposnetku.
Videoposnetki morajo spoštovati pravice intelektualne lastnine in ne smejo uporabljati vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami (glasba, slike, blagovne znamke, imena podjetij itd.)
Oddaja prijav je odprta do 31. maja 2023 do 12. ure po srednjeevropskem času (opolnoči), nato spletni obrazec ne bo več na voljo.

Informacije o platformi OLS (spletna jezikovna podpora)
Kaj je OLS?
OLS (Online Language Support oz. spletna jezikovna podpora) je spletno orodje Evropske komisije namenjeno udeležencem v programih mobilnosti Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota za oceno njihove jezikovne ravni in podporo pri učenju novega jezika. Če se pridružijo OLS, lahko uporabniki dostopajo do različnih vsebin za izboljšanje svojih bralnih, pisnih in govornih veščin. Poleg jezikovnih tečajev platforma OLS ponuja 29 jezikovnih skupnosti, ki gostijo forume, kjer lahko udeleženci najdejo nasvete o svojem novem okolju v tujini, vadijo jezik, ki se ga učijo, in izmenjujejoizkušnje mobilnosti s sovrstniki. Poleg tega bodo člani OLS na forumih našli upravitelje skupnosti, ki so pripravljeni ponuditi podporo pri uporabi OLS in spodbuditi razprave o svojem učečem se jeziku in s tem povezanih kulturnih vidikih, tradicijah in zgodovini.

Kako se OLS pridružiti?
Če ste udeleženec Erasmus+ ali prostovoljec Evropske solidarnostne enote, bi morali prejeti epoštno sporočilo s strani koordinatorja Erasmus+/Evropske solidarnostne enote s povezavo in
navodili, kako se pridružiti OLS. Če niste, stopite v stik z institucijo pošiljateljico ali koordinacijsko organizacijo, torej tisto, ki vas na program mobilnosti pošilja (v državi izvora in ne gostovanja).
Več o OLS na: https://erasmusplus.ec.europa.eu/resourcesandtools/onlinelanguagesupport *Za OLS udeležence, ki prihajajo na program mobilnosti v Slovenijo, pripravila upraviteljica skupnosti za
slovenščino, Alenka Čuš, ki je za dodatne informacije dosegljiva na: ols.alenka.cus@tremend.com.

*VZOREC PROMOCIJSKEGA BESEDILA OBJAVE ZA DRUŽABNA OMREŽJA, skupaj s priloženim promocijskim videom ali s katero koli promocijsko fotografijo v tem dokumentu.
**Vzorec besedila v angleški različici je namenjen za promocijo učenja slovenščine, torej za tiste, ki prihajajo na svoj program mobilnosti v Slovenijo ali so že v Sloveniji in je bolj relevanten, medtem
ko je ta tukaj zastavljen za učenje jezikov nasploh in vseh 29 jezikovnih skupnosti, torej za Slovence, ki odhajajo na svojo mobilnost v tujino. ***Za prilagojene velikosti fotografij za različna družbena omrežja (FB, IG, Twitter, Linkedin) pišite na ols.alenka.cus@tremend.com. Ste pripravljeni na OLS video natečaj, kjer lahko osvojite svojo 7dnevno železniško vozovnico Interrail Global Pass tako, da delite svojo 13 minutno VIDEO ZGODBO o učenju jezika? Vse kar morate storiti je, da ustvarite videoposnetek, ga objavite na svojem profilu družbenega omrežja z
oznako OLSCommunityStories in nato se prijavite še na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OLSVideoContest?surveylanguage=EN
*Oseba, ki prijavlja svoj video na OLS natečaj, mora biti član/ica skupnosti OLS. Rok je 31. maj!

Kako se pridružiti OLS?
Če ste udeleženec programa Erasmus+ ali prostovoljec Evropske solidarnostne enote, bi morali prejeti epošto s povezavo in navodili, kako se pridružiti OLS s strani svoje ustanove pošiljateljice.
Če še niste, stopite v stik z institucijo pošiljateljico ali organizacijo koordinatorko vaše mobilnosti, kjer boste prejeli uporabniško ime in geslo za EU Academy in se vključite v brezplačno spletno učenje jezikov OLS! Kaj je OLS? OLS (Online Language Support oz. spletna jezikovna podpora) je spletno orodje Evropske komisije, namenjeno udeležencem programov mobilnosti Erasmus Plus in European Solidarity Corps za oceno njihove jezikovne ravni in podporo pri procesu učenja novega jezika s spletnimi tečaji. OLS prav tako ponuja 29 jezikovnih skupnosti, ki gostijo forume, kjer lahko udeleženci najdejo
nasvete o svojem novem okolju v tujini in z vrstniki izmenjajo izkušnje mobilnosti. Poleg tega lahko člani OLS tam najdejo upravitelje skupnosti, ki so pripravljeni ponuditi podporo pri uporabi OLS in spodbuditi razprave.


Vadite jezike z OLS na EU Academy in osvojite evropsko vozovnico za vlak!
Več o OLS na: https://erasmusplus.ec.europa.eu/resourcesandtools/onlinelanguagesupport
#OLSCommunityStories #OLSvideoContest #EU_Academy #OLS #Online_Language_Support
#learning #Slovene #language #European_Commission #Erasmus+ #EuropeanSolidarityCorps

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.